KAZANIA SAKRAMENTALNE Zobacz większe

KAZANIA SAKRAMENTALNE

Nowy

ks. Jacek Siewiora

: Książki

14,90 zł

Opis

Praktyka duszpasterska wiąże sprawowanie pewnych sakramentów we wspólnocie wierzących z bogatą oprawą liturgiczną, inne z tych znaków zbawienia udzielane są w ciszy i bardzo intymnym kontakcie chrześcijanina z Jezusem Chrystusem. Każde z zaproponowanych w zbiorze kazań koncentruje się wokół miłości, jaką Bóg obejmuje człowieka, i wokół daru łaski, jaka dotyka nas podczas sprawowania sakramentów. Można ufać, że okażą się one przydatne w praktyce homiletycznej kapłanów, a wiernym pomogą w pełniejszym uczestnictwie w misterium zbawienia dokonującym się za sprawą posługi sakramentalnej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733281-8-1
rok wydania 2011
ilość stron 180
format A5

Spis treści

WSTĘP

CHRZEST
Siła modlitwy
Jestem chrześcijaninem
Miłować Boga i bliźniego
Wolność miłości
Krzyż – znak zwycięstwa
Trzeba dawać świadectwo
Prawda i dobro
Wzrastać w „Bożej winnicy”
Świat łaski Bożej
Odpowiedzialność za życie

BIERZMOWANIE
Zbliżając się do Boga
Stanąć w prawdzie
Dary Ducha Świętego
Modlitwa
Duch Święty jak wiatr
Tęsknota za Bogiem
Droga do królestwa
Niebo – brama do świętości
Przyjdź, Duchu Święty!
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

EUCHARYSTIA
Dar Eucharystii
Eucharystia to dawanie świadectwa
„Zbliżam się w pokorze”
Być człowiekiem Eucharystii
Ofiara Ciała i Krwi Pańskiej
Pokarm duchowy
Sprawujący Eucharystię
Istota Mszy Świętej
Ofiara doskonała
Tajemnica Eucharystii

POKUTA I POJEDNANIE
Przebaczenie budowaniem zgody
Nieustanna walka dobra ze złem
Pokuta – utrwalenie sakramentalnego nawrócenia
Znak sprzeciwu
Uznanie swojej grzeszności


NAMASZCZENIE CHORYCH

ŚWIĘCENIA
Zaślubiony Bogu
To jest miejsce dla ciebie
Niezwykłe spotkanie
Uczynić się posadzką dla braci
Stawać się „ojczyzną Boga”
Ordinatio
Kapłan jest człowiekiem
Zwiastun Bożej prawdy
Kapłaństwo – miłość Serca Jezusowego
Reprezentować Chrystusa

MAŁŻEŃSTWO
Miłość jest najważniejsza
Boże tajemnice
Małżeństwo sakramentalne
Mądrości na każdy dzień
Odnajdujcie Boga w waszym życiu
Akceptujcie własne słabości
„Poznaj samego siebie”
Przyjmujecie siebie nawzajem
Bądźcie sobie poddani
Tajemnica jedności