KAPŁAN WE WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH Różne aspekty formacji i posługi kapłańskiej Zobacz większe

KAPŁAN WE WSPÓLNOCIE WIERZĄCYCH Różne aspekty formacji i posługi kapłańskiej

Nowy

ks. Jacek Siewiora, ks. Adam Kokoszka

: Książki

Opis

Formacja stała jest prawem i zadaniem prezbiterów, a troska o nią jest prawem i zadaniem Kościoła. W myśl tych słów została przygotowana – jako jeden z owoców Roku Kapłańskiego – publikacja zbiorowa Kapłan we wspólnocie wierzących. Różne aspekty formacji i posługi kapłańskiej. Jest ona świadectwem wysiłku kapłanów – zarówno prowadzących zajęcia formacyjne, jak i ich uczestników, zatroskanych o swoją kapłańską tożsamość i owocną posługę duszpasterską.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733286-2-4
rok wydania 2010
ilość stron 286
format A5

Spis treści

Słowo wstępne Biskupa Tarnowskiego

Wprowadzenie

I. Troska o tożsamość kapłańską

Mieczysław Kożuch, SJ,
Nabywanie tożsamości kapłańskiej (aspekt antropologiczny)

Ks. Władysław Szewczyk,
Oczekiwania i rozczarowania na drodze powołania kapłańskiego

Ewa Kusz,
Pomiędzy ideałami a rzeczywistością. Kryzys tożsamości kapłańskiej

Ks. Michał Bednarz,
Przymioty głosiciela Dobrej Nowiny według Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan

Ks. Janusz Mastalski,
Wymagający dar celibatu

Ks. Robert Kantor,
Ars vitae kapłana. Kanoniczne uwarunkowania prostoty życia duchownych

Ks. Michał Drożdż,
Media a duchowość kapłańska

Ks. Ryszard Banach,
Styl duchowości i świętości kapłanów diecezji tarnowskiej (Model kapłana tarnowskiego)

II. Posługa kapłańska – dzisiaj

Bp Andrzej Jeż,
Chrystus komunikator.
Zastosowanie niektórych elementów teorii komunikacji interpersonalnej w pracy duszpasterskiej

Ks. Wiesław Szurek,
Fides et ratio o człowieku – naprzeciw antropocentryzmowi współczesnej myśli filozoficznej

Ks. Henryk Szmulewicz,
Walka duchowa w ramach duchowej posługi Kościoła – akcent na zagrożenie ze strony szatana

Ks. Ireneusz Stolarczyk,
Troska duszpasterska okresu globalizacji

Ks. Janusz Królikowski,
Chrześcijańskie podejście do sprawiedliwości społecznej

Ks. Marian Zając,
Trudności wychowawcze na katechezie i możliwości ich przezwyciężania

Ks. Jacek Siewiora,
Samoanaliza prowadzonych zajęć jako instrument doskonalenia warsztatu zawodowego katechety

Ks. Władysław Szewczyk,
Poszukiwanie mistrza na przełomie wieków