PAN RZECZYWIŚCIE ZMARTWYCHWSTAŁ! Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa Zobacz większe

PAN RZECZYWIŚCIE ZMARTWYCHWSTAŁ! Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa

Nowy

Aneta Kramiszewska, ks. Antoni Paciorek

: Książki

20,00 zł

Opis

Niniejszy tomik to kolejny już z serii albumów będących komentarzami do Nowego Testamentu. Tym razem ks. Antoni Paciorek – wybitny teolog i biblista – przybliża nam ewangelijne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa. Obok biblijno-teologicznej refleksji nad spotkaniami uczniów ze zmartwychwstałym Chrystusem, zobaczymy ponadto ikonograficzne
wyobrażenia tych spotkań, ciekawie skomentowane przez Anetę Kramiszewską.
Całość, tak jak w poprzednich wydaniach, posiada niepowtarzalny pod względem estetycznym charakter.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733284-1-9
rok wydania 2010
ilość stron 186
format A4

Produkty powiązane

Spis treści

Słowo wstępne
Komentarz teologiczno -biblijny
Wprowadzenie
Pusty grób
Chrystofanie
Pusty grób i chrystofanie wystarczającą i konieczną racją zaistnienia
wiary paschalnej
Zmartwychwstanie Jezusa – fakt rzeczywisty? fakt historyczny?
Zmartwychwstanie Jezusa – czym jest?
Podsumowanie
Św. Paweł – synteza doktryny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
Pawłowe credo (1 Kor 15,3-8)
Św. Marek: zdumienie i przestrach
Orędzie paschalne w Ewangelii według św. Marka (Mk 16,1-8)
Św. Mateusz: przestrach i rozradowanie
Straż u grobu (Mt 27,62-65)
Wielkanocne orędzie anioła (Mt 28,1-8)
Jezus ukazuje się niewiastom (Mt 28,9-10)
Sprawozdanie straży (Mt 28,11-15)
Ostatnie polecenie zmartwychwstałego Jezusa (Mt 28,16-20)
Św. Łukasz: łamany chleb i pa łające serca
Pusty grób (Łk 24,1-12
Uczniowie z Emaus (Łk 24,13-34)
Ukazanie się Jezusa w wieczór wielkanocny (Łk 24,36-53)
Św. Jan: radość i zadanie
Dwaj uczniowie w drodze do grobu (J 20,1-10)
Jezus ukazuje się Marii Magdalenie (J 20,11-18)
Jezus ukazuje się zebranym w Wieczerniku uczniom (J 20,19-25)
Jezus ukazuje się Tomaszowi (J 20,26-29)
Cudowny połów (J 21-1-14)
Nadanie władzy Piotrowi (J 21,15-19)
Uczeń, który „pozostaje” (J 21,20-23)
Podsumowanie
Komentarz ikonograficzny
Niewiasty nawiedzają grób Chrystusa
Zmartwychwstanie Chrystusa
Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
Uczniowie z Emaus
Jezus ukazuje się Tomaszowi
Nadanie władzy Piotrowi
Spis ilustracji
Wybrana bibliografia
Komentarz teologiczno-biblijny
Komentarz ikonograficzny