MARYJO, MATKO KAPŁANÓW, DO SYNA SWEGO NAS PROWADŹ Rozważania na nabożeństwa majowe Zobacz większe

MARYJO, MATKO KAPŁANÓW, DO SYNA SWEGO NAS PROWADŹ Rozważania na nabożeństwa majowe

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Książki

7,90 zł

Opis

W niniejszych czytankach – wydanych z okazji obchodzonego Roku Kapłańskiego – przypomniane zostały postacie kapłanów, którzy pracowali w sanktuariach maryjnych znajdujących się w obecnych granicach diecezji tarnowskiej, a także biskupów i kapłanów z Kościoła tarnowskiego, którzy przyczynili się do rozwoju kultu maryjnego poprzez pracę duszpasterską i naukową. W biogramach prezentowanych księży szczególny nacisk położono na rolę, jaką odegrali w rozwoju danego sanktuarium, i ich wpływie na kształtowanie się w świadomości wiernych poszczególnych prawd wiary odnoszących się do Matki Bożej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733284-7-1
rok wydania 2010
ilość stron 140
format A5

Spis treści

Słowo wstępne

„O Maryjo, witaj nam, Tyś nadzieja cała”

„Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone”

Maryja w figurach i rzeźbach sławiona

Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie

Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie

Sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni

Sanktuarium Matki Bożej w Odporyszowie

Sanktuarium Matki Bożej w Okulicach

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej

Sanktuarium Matki Bożej w Szczyrzycu

Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu

Maryja Pośredniczką i Szafarką łask

Maryja „ratunkiem dla ginącego świata”

Matka i Mistrzyni życia duchowego

Maryja naszą Wychowawczynią

Maryja uczy nas patriotyzmu

Cała piękna jesteś, Maryjo

Matka dobrej rady

Maryja wzorem dla Świętych

Maryja Jutrzenką zaranną

Maryja prowadzi nas do Eucharystii

Maryja Wychowawczynią powołań kapłańskich

Maryja wzorem zachwytu nad tajemnicą zbawienia

Maryja Matką Boga

Wstawiennictwo Maryi u Boga

Maryja Królową Narodu Polskiego

Maryja znakiem niezawodnej nadziei