DUC IN ALTUM Modlitewnik alumna Zobacz większe

DUC IN ALTUM Modlitewnik alumna

Nowy

: Książki

19,00 zł

Opis

Zredagowany przez Księży Przełożonych i samych Alumnów modlitewnik, pomaga w sposób pogłębiony wchodzić w tajemnicę chrześcijańskiej wiary, pomaga pogłębiać codzienną modlitwę.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733284-4-0
rok wydania 2010
typ wydania1 3
ilość stron 378
format 11x17

Spis treści

„WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”

HYMN SEMINARYJNY


OMNI DIE. Modlitwy i praktyki codzienne

MODLITWY PORANNE

Miesięczna intencja apostolstwa modlitwy

Poświęcenie dnia Najśw. Sercu Pana Jezusa

Codzienna modlitwa do Ducha Świętego

Codzienna modlitwa oddania

Ofiarujmy Bogu siebie i wszystko, co mamy
Powierzenie się Bogu

Modlitwa u progu nowego dnia

Od rana chcę z Tobą iść i z Tobą służyć

Modlitwa o świcie

Prośby o uświęcenie dnia i pracy

Od rana z Tobą, Panie

Od rana wołam do Ciebie, Duchu Święty

Ofiarowanie dnia

Prowadź mnie


KRÓTKI KATECHIZM

Dziesięć przykazań Bożych

Przykazanie miłości

Pięć przykazań kościelnych

Błogosławieństwa ewangeliczne

Dary Ducha Świętego

Uczynki miłosierne wobec ciała

Uczynki miłosierne wobec duszy

Siedem grzechów głównych

Grzechy cudze

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

Sześć prawd wiary


MEDYTACJA

Zachęta św. Anzelma z Canterbury

MODLITWA PRZED ROZMYŚLANIEM

METODY MEDYTACJI

Lectio divina

Metoda ignacjańska

Metoda sulpicjańska

Prosta praktyka medytacji

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE ROZMYŚLANIA


EUCHARYSTIA

MODLITWY PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Ofiarowanie Mszy świętej

Modlitwa św. Ambrożego

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

Akty adoracji Postaci Eucharystycznych w czasie podniesienia

Pragnienie Komunii świętej

MODLITWY PO MSZY ŚWIĘTEJ

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

Akty uwielbienia

Modlitwa do Zbawiciela

Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego

Komunia święta


SAKRAMENT POKUTY

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Rachunek sumienia

Rachunek ogólny

Prośba o odpuszczenie grzechów

Obrzęd pojednania penitenta

Modlitwy po spowiedzi


MODLITWY W CIĄGU DNIA

Modlitwy przed nauką

Modlitwy po nauce

Rachunek sumienia szczegółowy (południe)

Modlitwa Mędrca

Anioł Pański

Modlitwy przed jedzeniem

Modlitwy po jedzeniu

LEKTURA PISMA ŚWIĘTEGO

Księgo

Biblio, Ojczyzno moja…

Przed czytaniem Pisma Świętego

Po czytaniu Pisma Świętego

Modlitwa przed lekturą duchowną

Modlitwa po lekturze duchownej


NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jezus utajony

Chrystus Eucharystyczny

Przyjaciel

Oto ja, Panie


RÓŻANIEC

Tajemnice radosne

Tajemnice światła

Tajemnice bolesne

Tajemnice chwalebne


MODLITWY WIECZORNE

Rachunek sumienia (pierwszy sposób, drugi sposób, trzeci sposób)

Wszechmogący Boże

Modlitwa R. Guardiniego

Przebacz mi, Panie, moją próżność

U kresu dnia

Potężny Boże na niebieskim tronie

Bóg mówi przez milczenie

Modlitwa wieczorna

Panie, naucz mnie modlitwy


TE DEUM LAUDAMUS. Cześć Ojca w Duchu i Prawdzie

CHWAŁA OJCU…

Akt poświęcenia świata Bożemu Miłosierdziu

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu

Prośba o pełnienie uczynków miłosierdzia

Do Boga Stwórcy

Abyśmy sławili Imię Twoje

Modlitwa o przyjście do Boga

Błogosławiony niech będzie

Ty, który jesteś ponad nami

Dlaczego Cię kocham?

Abyś królował w nas

Dopomóż nam kochać ludzi

Mój Ojcze…

Modlitwa Matki Teresy i Brata Rogera

Modlitwa

Jak dzban…

Dopuść mnie do Twej Miłości

Wyszedłem szukać…

Jeździec

Radość

Szukam Twojego oblicza

Bezpieczny w Twojej dłoni

Zabierz, Panie

Panie

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu o dobre życie

Chciałbym dać innym to, co Ty mnie dałeś

O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary

Modlitwa o wiarę, nadzieję i miłość

O znalezienie siebie samego


…I SYNOWI

Modlitwy do Dzieciątka Jezus

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Akt poświęcenia się członków Apostolstwa Modlitwy

Odnowienie przyjęcia do Apostolstwa Modlitwy

DROGA KRZYŻOWA

BIBLIJNA DROGA KRZYŻOWA

Benedictus

W Wielki Piątek

Do Krzyża

Racz promieniować przeze mnie

Panie Jezu Chryste!

Niech i ja przy tym będę, Panie

Codzienna modlitwa św. Tomasza z Akwinu

Rozmowa z Jezusem

Prowadź i uzdrawiaj mnie, Panie Jezu!

Modlitwa Klemensa XI

Czym dla Ciebie jestem?

Ty jesteś pierwszy

Modlitwa Brata Rogera z Taizé

Dobry Pasterzu

W Tobie pokładam nadzieję

Pragnę Cię kochać, Panie

Modlitwa do Chrystusa Zbawiciela

Modlitwa serca

Jezus głosi Ewangelię przez nas

Jezu


…I DUCHOWI ŚWIĘTEMU

O Stworzycielu Duchu, przyjdź

Przybądź, Duchu Święty

Irlandzka modlitwa z X w. o Ducha Świętego

Modlitwa o przemianę

Niech nas uświęca Twój Duch, Panie

Duchu Święty

Krótka modlitwa do Ducha Świętego

Wezwanie Ducha Świętego

Modlitwa o dary Ducha Świętego (I)

Modlitwa o dary Ducha Świętego (II)

O dar mądrości

O dar rozumu

O dar rady

O dar umiejętności

O dar męstwa

O dar pobożności

O dar bojaźni Bożej

Modlitwa o owoce Ducha

Modlitwa bł. Jana XXIII

Modlitwa za kapłanów

Daj nam Ducha Twego, Panie

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego

Duchu wiecznej miłości

Duchu Święty, stajemy przed Tobą jako grzesznicy

Duch języków ognistych

Modlitwa do Ducha Świętego

Dziękujemy Ci, Duchu prawdy!


LITANIE

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Litania do świętego Józefa

Litania do Wszystkich Świętych

Litania do Miłosierdzia Bożego

Litania do Boga Ojca

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Litania do Ducha Świętego

Litania misyjna


OTO MATKA TWOJA

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Modlitwa św. Bernarda

Akt oddania się Matce Bożej

Modlitwa Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej

Matko pięknej miłości!

Do Matki pięknej miłości

Do Matki bezgranicznego TAK

Modlitwa o wytrwanie

Modlitwa o pomoc w odnowie życia

Modlitwa o czystość

Modlitwa św. Maksymiliana

Do Matki Miłosierdzia

Modlitwa do Matki Bożej

Do Maryi, Gwiazdy ewangelizacji

Dziewico pełna łaski

Modlitwa bł. Jana XXIII

Dziewico z Nazaretu

Modlitwa do Maryi, Matki Kapłanów

Modlitwa Jana Pawła II

Z pomocą Maryi

Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności

Maryjo!

Bądź pozdrowiona

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny


ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE

Nowenna do świętego Józefa

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie

Modlitwy do św. Patrona

Modlitwa w dniu imienin

Modlitwa w rocznicę chrztu

Modlitwa w rocznicę bierzmowania

Modlitwa do św. Anioła Stróża

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Modlitwa błagalna

Modlitwa do św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

Modlitwa za wstaw. św. Stanisława Kostki

Modlitwa do św. Dominika Savio

Modlitwa za wstawiennictwem św. Kingi

Modlitwa za wstaw. św. Brata Alberta

Modlitwa do św. Ojca Pio

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Piotra Jerzego Frassatiego

Modlitwa za wstawiennictwem św. Andrzeja Świerada i Benedykta

Modlitwa do bł. Szymona z Lipnicy

Modlitwa do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Modlitwa za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Karoliny Kózkówny

Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Romana Sitki

Pieśń do bł. ks. Romana Sitki

MODLITWY ŚWIĘTYCH

Czymże jesteś, Boże mój?

Jakże nas ukochałeś

Sero Te amavi

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju

Pieśń słoneczna

Modlitwa o miłość roztropną

Jezus jest mój

Bóg sam wystarczy

Ty mi wystarczysz

Zawsze skłaniać się

Moja pieśń na dzień dzisiejszy

Zostań ze mną

Modlitwa Matki Teresy (I)

Modlitwa Matki Teresy (II)


IN ECCLESIA TUA SANCTA. Powołani we wspólnocie Kościoła

POSŁUGI I ŚWIĘCENIA

Przed obłóczynami

Akt poświęcenia się alumnów w dniu przyjęcia stroju duchownego

Przed przyjęciem posługi lektora

Przed przyjęciem posługi akolity

Przed przyjęciem diakonatu

Przed przyjęciem święceń kapłańskich

Modlitwa dziękczynna za dar kapłaństwa

Modlitwa tych, którym powierzono w Kościele funkcję, władzę, posługę

Modlitwa tych, którzy głoszą mądrość Krzyża


MODLITWY POWOŁANYCH

Modlitwa kleryka

By iść za Tobą

Oto jestem, Panie

Jestem Twój, prowadź mnie

Proszę Cię o dar wierności

O rozpoznanie drogi powołania


O POWOŁANIA

Modlitwa o powołania

Boże, Ojcze Przedwieczny!

Wezwij ich, weź ze sobą, poślij

Boże, Ty chcesz

Modlić się, wzywać, dać odpowiedź

Przyciągnij ich do swego serca!

Z Orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1999

Do Pasterza naszych dusz

Modlitwa o powołania

O nowe powołania

O godnych kapłanów

O kapłanów i osoby zakonne


MISJE

Przyrzeczenie w dniu przyjęcia do Papieskiej Unii Misyjnej

Modlitwa Papieskiej Unii Misyjnej

Za misjonarzy

O rozkrzewianie wiary

Modlitwa w intencji misji i misjonarzy

Modlitwa za misjonarzy

Modlitwa o powołania misyjne

W trosce o powołania

Niech poznają Twoją Ewangelię

Chcę zostać Twoim misjonarzem


KOŚCIÓŁ

Za Kościół

Wspieraj Kościół

O jedność Kościoła

Za Ojca Świętego

Za Biskupa

Modlitwa w intencji Przełożonych

Modlitwa bł. Jana XXIII za kapłanów

Modlitwa za kapłanów i kleryków (I)

Modlitwa za kapłanów i kleryków (II)

Za dobroczyńców

Za rodziców (I)

Za rodziców (II)

Modlitwa dziecka za rodziców

Modlitwa Jana Pawła II za młodych

Modlitwa za rodziny

Za Ojczyznę

Za rządzących

O pokój

Modlitwa o jedność i pokój

Modlitwa za ubogich

Za głodnych


W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Prośba o wiarę

O nadzieję

O miłość

O świętość

O wewnętrzną wolność (I)

Prośba o wolność wewnętrzną (II)

Modlitwa o ducha posłuszeństwa woli Bożej

O dobre używanie czasu

Modlitwa za trudnego bliźniego

Mistrzu i Panie

Nazywasz Mnie

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Wewnętrzne rozdarcie człowieka

Wejdź do mego serca

Charyzmaty w służbie Kościoła

Prośba o łaskę modlitwy

Modlitwa o radość

Prośba o światło Boże

Prowadź mnie, Światło…

O pokorę

Modlitwa S. Emanueli

O uwolnienie od otępienia

O bezinteresowność

Modlitwa o dary pogody ducha, radości i humoru

Samotność

Psalmy w różnych potrzebach

Krótkie wezwania

Akty strzeliste

O wytrwanie w dobrym

O dar wytrwania przy Bogu do końca

W drodze ku wieczności


W CIERPIENIU

O uzdrowienie

W cierpieniu

Wartość cierpienia

Za naszych braci cierpiących

Modlitwa za chorych

Modlitwa chorego

Za tych, którzy nas ranią

Podziękowanie za odzyskane zdrowie

Za chorych i umierających


ZA ZMARŁYCH

O śmierć szczęśliwą

Modlitwa za konających

Za zmarłych

Modlitwa za zmarłą matkę

Modlitwa za zmarłego ojca

Modlitwa za zmarłego

Modlitwa za zmarłych

W drodze do Królestwa


PRECES LATINAE

PRECES COTIDIANAE

Anima Christi

Angelus Domini

Sub Tuum praesidium

Oratio ad Beatam Mariam Virginem

Salve Regina

Ante coenam

Post coenam

ROSARIUM

Pars prima – gaudiosa

Pars secunda – luminosa

Pars tertia – dolorosa

Pars quarta – gloriosa


LITANIAE

Litaniae Sacratissimi Cordis Iesu

Litaniae Lauretanae de Beata Maria Virgine

ORDO MISSAE CUM POPULO