KAPŁANI DIECEZJI TARNOWSKIEJ ARESZTOWANI I WIĘZIENI PRZEZ WŁADZE KOMUNISTYCZNE W LATACH 1946-1955 Zobacz większe

KAPŁANI DIECEZJI TARNOWSKIEJ ARESZTOWANI I WIĘZIENI PRZEZ WŁADZE KOMUNISTYCZNE W LATACH 1946-1955

Nowy

ks. Kazimierz Talarek

: Książki

20,00 zł

Opis

Autor w tej publikacji pokazuje swego rodzaju „drogę krzyżową” księży tarnowskich, którzy byli inwigilowani, aresztowani, więzieni często w strasznych warunkach i maltretowani podczas przesłuchań. Ukazuje on również, za jakie „przestępstwa” zostali tak surowo skazani, otrzymując wyroki nawet 10 czy 12 lat pozbawienia wolności.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733283-0-3
rok wydania 2010
ilość stron 172
format A5

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Wojskowy wymiar sprawiedliwości i akty prawne, na podstawie których sądzono kapłanów diecezji tarnowskiej w latach 1944-1956
1. Powstanie i organizacja sądownictwa wojskowego
2. Ustawodawstwo

Rozdział II
Kapłani tarnowscy więzieni przez władze komunistyczne w latach 1946-1955
1. Walka z Kościołem katolickim
2. Aresztowani i więzieni kapłani diecezji tarnowskiej
2.1. Ks. Józef Wałek – „chciał obalić przemocą ustrój Polski Ludowej”
2.2. Księża: Wojciech Zygmunt i Michał Kuc – „współpraca i pomoc Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej”
2.3. Ks. Kazimierz Popiołek – „przynależność do tajnego związku”
2.4. Ks. Kazimierz Soja – „pomoc członkom nielegalnej organizacji”
2.5. Ks. Józef Bogusz – „spowiadał członków bandy «Żandarmeria»”
2.6. Ks. Jan Wójcik – „przestępca gospodarczy”
2.7. Ks. dr Ignacy Dziedziak – „współpracownik AK”
2.8. Ks. Józef Dryja – „głośna krytyka komunizmu i odmowa współpracy z UB”
2.9. Ks. Adam Śmietana – „ofiara tendencyjnie przeprowadzonego śledztwa”
2.10. Kapłani z parafii Kamienica – „przynależność do nielegalnej organizacji „Odwet Górski”
a. Jan Lech
b. Eugeniusz Kubowicz
c. Julian Wójtowicz
2.11. Ks. Ignacy Zoń – „twórca WiN w okręgu limanowskim”
2.12. Ks. Józef Kuczek – „wiedział, a nie powiedział”

Zakończenie

Aneks

Wykaz skrótów

Bibliografia