MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Badania i refleksje Zobacz większe

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Badania i refleksje

Nowy

ks. Józef Młyński, ks. Władysław Szewczyk

: Książki

17,00 zł

Opis

Co zrobić, żeby wyjazdy zarobkowe nie burzyły więzi rodzinnych ani ich nie osłabiały? Jak pomóc powracającym, gdy trudno im się odnaleźć po zetknięciu z „innym światem”? Próba odpowiedzi na te pytania skłoniła autorów niniejszego opracowania – ks. W. Szewczyka, psychologa, i ks. J. Młyńskiego, socjologa – do przeprowadzenia badań, analiz i refleksji, które mogą posłużyć wszystkim zatroskanym o to, żeby bilans wyjazdów zarobkowych członków rodzin był pozytywny.
Adresatami książki są więc: rodzice, nauczyciele, duszpasterze, pedagodzy, samorządowy, wszyscy, którym szczęście i dobro rodziny leży na sercu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733282-8-0
rok wydania 2010
ilość stron 124
format A5

Spis treści

WPROWADZENIE

Rozdział I
ZJAWISKO MIGRACJI – POJĘCIA, FALE MIGRACJI, RODZAJE, MOTYWY

1. Skala zjawiska migracji w Polsce i Europie
2. Migracja, emigracja, mobilność społeczna: pracownicza i zawodowa – próby wyjaśnienia terminów
2.1. Emigracja
2.2. Migracja
2.3. Mobilność społeczna: pracownicza – zawodowa
3. Fale emigracji w historii
4. Rodzaje migracji według pięciu kryteriów: czasu, przyczyny, dobrowolności,
odległości i organizacji
5. Motywy-przyczyny migracji zarobkowej w dzisiejszej Polsce

Rozdział II
BLASKI I CIENIE MIGRACJI ZAROBKOWEJ CZŁONKÓW RODZINY

1. Aspekty pozytywne – blaski
1.1. „Koniec z moim bezrobociem – wreszcie mam pracę”
1.2. „To, co zarobiłem, pozwoli lepiej żyć moim dzieciom”
1.3. „Nauczyłem się języka – to się opłaca”
1.4. „Bogu niech będą dzięki. Tu, w Anglii, znalazłem wspaniałą dziewczynę na żonę – szykujemy ślub w Polsce”
1.5. „Pokazaliśmy Anglikom, co to znaczy być katolikiem”
1.6. „Teraz mam szansę w Polsce na większe pieniądze i lepsze życie”
2. Aspekty negatywne – cienie
2.1. Problemy indywidualno-osobowe – „wykonywałem upokarzającą pracę”
2.2. Negatywny wpływ na poczucie więzi ze współmałżonkiem i dziećmi – „coś się w naszej rodzinie podziało”
2.3. Małżeńskie kłopoty – „dopadł nas kryzys – mnie tam, ją tu”
2.4. Moralne potknięcia – „kumple wprowadzili mnie w alkoholowe uzależnienie... byłem za słaby”
2.5. Niepewność psycho-emocjonalna – „tu żyję w ciągłej niepewności, jakimś lęku... tabletki już nie pomagają”
2.6. Laicyzacja, osłabienie relacji z Bogiem – „mówią, że każda wiara jest taka sama”
3. Dylematy decyzji – myśli i przeżycia przed wyjazdem
3.1. „Czy pogodzić się z tym, że mój zakład upadł – czy szukać pracy poza Polską?”
3.2. „Czy czekać na zapomogę dla bezrobotnych”
3.3. „Czy zostać z rodziną i zarabiać grosze – czy wyjechać i dorobić się?”
3.4. „Czy ze względu na stan zdrowia zostać – czy zaryzykować i wyjechać?”
3.5. „Czy siedzieć jak dotąd u siebie – czy wyrwać się w świat?”
3.6. „Czy uczyć się na gwałt języka – czy trzymać się za granicą tylko swoich rodaków?”
3.7. „Czy nasze kryzysy w małżeństwie łatwiej przezwyciężę, pozostając tu czy wyjeżdżając na jakiś czas?”
3.8. „Czy moje dziecko ma żyć tak biednie jak ja – czy zaryzykować, aby mu stworzyć lepsze warunki życia?”
3.9. Czy żona/mąż da sobie sama/sam radę – czy, skoro się zgadza, to znaczy, że tak
3.10. Dylematy pomiędzy Ewą i Adamem

4. „Już jestem tam” – typologia przeżyć i zderzenie wyobraźni z rzeczywistością
4.1. Świadectwo Gośki i Grzegorza
4.2. Świadectwo Aśki i Kazika
5. Wobec decyzji: „powinienem, muszę wrócić”
6. Miłe i przykre zaskoczenia po powrocie
6.1. Janusz – „wszystko mnie w domu denerwuje”
6.2. Artur – „ona się całkiem zmieniła”
6.3. Iwona – „już sobie nie pozwolę”
6.4. Grzegorz – „musiałem na nowo oswajać syna”

Rozdział III
PRZEŻYCIA DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY W KRAJU
Na podstawie rozmów, ankiet, wywiadów i świadectw w różnych grupach wiekowych

1. Przeżycia dzieci przedszkolnych związane z wyjazdami zarobkowymi rodziców
1.1. Kamil i Julia – „tato tylko ze zdjęcia, a mama...?”
1.2. Hubert – „dlaczego płaczesz?”
1.3. Adrian – „mamo, a tata kolegi zawsze jest w domu”
1.4. Tomek – „mój tato jest kierowcą”
1.5. Zuzia i Paweł – „a mama mówiła, że tato niedługo przyjedzie”
1.6. Kamilka – „a gdzie jest prawdziwy tato?”
1.7. Agnieszka – „tato mnie oszukał”
1.8. Kuba – „uwięził tatę, aby znów nie wyjechał”
2. Przeżycia dzieci szkolnych związane z wyjazdami zarobkowymi rodziców
2.1. Ankieta zbiorowa w klasach III, IV i V
2.2. Badania zbiorowe – „Dzisiaj są moje urodziny”
2.3. Bartek i Wojtek – „a niech tam pracuje”
2.4. Julia – eurosierota po wyjeździe rodziców do Irlandii – konieczność porady psychologa
2.5. Adam – „targnął się na swoje życie, pisząc wcześniej list do rodziców pracujących w Anglii”
2.6. Edzia i Grześ – „nowinki wychowawcze przywiezione przez ojca (wszystko OK) a dotychczasowe tradycje rodzinne”
2.7. Jacek i Tomek – „dobry tato, surowa matka”
3. Gimnazjaliści – ich opinie na temat migracji rodziców
3.1. Wyjechał ojciec – „no i dobrze – niech się czegoś dorobi” (Jacek, lat 15)
3.2. Gdy wyjechała matka – „to w domu zrobił się bałagan” (Michał, lat 13)
3.3. Gdy wyjeżdżają oboje rodzice (Grażyna, lat 15)
3.4. Jak gimnazjaliści oceniają wyjazdy rodziców – argumenty „za” i „przeciw”
4. Co o migracji zarobkowej myślą licealiści?
4.1. Zróżnicowane postawy licealistów wobec wyjazdów rodziców (opinie „za”, „przeciw” i ambiwalentne)
4.2. Aleksandra i Artur – odpowiedzi na cztery pytania
4.3. Mateusz – „czy warto było?”
4.4. Wiktoria – „tato, będziesz w tym roku na święta? Jeśli święta, to tylko z całą rodziną”
4.5. Edyta – „tato, my cię nie potrzebujemy”

Rozdział IV
JAK POMAGAĆ TYM, KTÓRZY WYJECHALI, I TYM, KTÓRZY ZOSTAJĄ

1. Rodzina – utrzymywać w różnoraki sposób żywe więzi
1.1. Co wpływa pozytywnie na więź małżeńską?
1.2. Jak pielęgnować więź w sytuacji rozłąki?
2. Szkoła – rozumieć sytuację i wspierać „eurosieroty”
3. Parafia – duszpasterstwo wobec tych, którzy wyjeżdżają, i tych, którzy zostają
3.1. W stosunku do tych, którzy wyjeżdżają
3.2. W stosunku do tych, którzy pozostają w niepełnych rodzinach
4. Samorządy gmin i powiatów – tworzyć lokalne miejsca pracy
5. Media – rzetelnie i prawdziwie informować, ukazując szanse-możliwości i pułapki-niebezpieczeństwa
6. Państwo – polityka prorodzinna i przeciwdziałanie bezrobociu

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW

INFORMACJA O AUTORACH