TROSKA O CZŁOWIEKA OD NAPROTECHNOLOGII DO PEDAGOGIKI Zobacz większe

TROSKA O CZŁOWIEKA OD NAPROTECHNOLOGII DO PEDAGOGIKI

Nowy

ks. Jacek Siewiora

: Książki

12,00 zł

Opis

„Troska o człowieka. Od naprotechnologii do pedagogiki” to tytuł książki, która jest owocem sympozjum zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zostały w niej omówione zagadnienia z różnych dziedzin związane z troską o życie. Są to m.in.: naprotechnologia – kompleksowe spojrzenie na płodność i zdrowie ginekologiczne, etyczny i moralny wymiar „in vitro”, prawna ochrona dziecka poczętego, rola szkoły i rodziny w wychowaniu.
Niniejsza publikacja ukazuje problem ochrony życia poczętego w świecie, którym rządzi opacznie rozumiana wolność, dająca nieograniczone prawo do „posiadania” dziecka lub pozbycia się go. Z jednej więc strony promuje się metodę sztucznego zapłodnienia „in vitro”, wmawiając, że każdy ma „prawo do posiadania dziecka”, a z drugiej aborcję jako szybki sposób na pozbycie się „kłopotu”. Manipulacja życiem ludzkim w tych działaniach nie ma granic: człowiek raz jest postrzegany jako pożądany „towar”, a raz jako niechciany intruz.
Biorąc pod uwagę ogromne zagrożenie medyczne, psychiczne i moralne, jakie niosą ze sobą wymienione wyżej procedery, tematyka omawianej publikacji jest bardzo ważna, a troska o życie stoi u podstaw nie tylko nauki Kościoła, ale także stanowionego w każdym państwie prawa.
Autorzy artykułów mają nadzieję, że książka nie tylko pobudzi do refleksji związanej z omówionymi w niej zagadnieniami, ale także zachęci do podejmowania konkretnych działań, których celem będzie troska o człowieka.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733282-9-7
rok wydania 2010
ilość stron 96
format A5

Spis treści

Wprowadzenie

Agnieszka Juszczyk
NAROTECHNOLOGY® JAKO KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE NA PŁODNOŚĆ I ZDROWIE GINEKOLOGICZNE

Ks. Michał Drożdż
ETYCZNY WYMIAR IN VITRO W KONTEKŚCIE NAPROTECHNOLOGY

Ks. Jan Banach
MORALNA NIEDOPUSZCZALNOŚĆ METODY IN VITRO

Ks. Robert Kantor
OCHRONA DZIECKA POCZĘTEGO W POLSKIM USTAWODAWSTWIE CYWILNYM

Ks. Janusz Mastalski
KATECHETA W SŁUŻBIE ODKRYWANIA POWOŁANIA

Ks. Bogusław Połeć
RODZINA WSPÓLNOTĄ WYCHOWUJĄCĄ W MIŁOŚCI I DLA MIŁOŚCI

Ks. Jacek Siewiora
DIALOG RODZINY I SZKOŁY A WYCHOWYWANIE TWÓRCZEJ OSOBOWOŚCI