MODLITEWNA FORMACJA KATECHETÓW Zobacz większe

MODLITEWNA FORMACJA KATECHETÓW

Nowy

Ks. Konrad Dyrda

: Książki

14,00 zł

Opis

Modlitwa, tak bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie, powinna stać się przedmiotem zainteresowania każdego katechety. O tym, jaki powinien mieć przebieg właściwy proces formacji modlitewnej katechetów, napisał w rozprawie doktorskiej „Modlitewna formacja katechetów” ks. Konrad Dyrda. Autor, posługując się dokumentami Kościoła i literaturą przedmiotu, daje solidną podstawę do formacji katechetów w tej bardzo ważnej dziedzinie życia duchowego każdego chrześcijanina, jaką jest modlitwa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733264-2-2
rok wydania 2008
ilość stron 298
format A5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

PRZEDMOWA

WSTĘP

Rozdział 1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE FORMACJI KATECHETÓW
1.1. POWOŁANIE I SPECYFIKA POSŁUGI KATECHETY
1.2. FORMACJA BIBLIJNO-TEOLOGICZNA KATECHETY
1.3. FORMACJA DYDAKTYCZNO-PRAKTYCZNA KATECHETY

Rozdział 2
PODSTAWY FORMACJI MODLITEWNEJ W WYBRANYCH ŚRODOWISKACH
2.1. KORZENIE FORMACJI MODLITEWNEJ W RODZINIE JAKO „KOŚCIELE DOMOWYM”
2.1.1. Rodzina jako środowisko katechetyczne
2.1.2. Modlitwa w życiu rodziny
2.1.3. Kształtowanie się modlitwy w życiu dziecka
2.2. SZANSE ROZWOJU MODLITWY W KATECHEZIE SZKOLNEJ
2.2.1. Szkoła jako środowisko katechetyczne
2.2.2. Modlitwa w katechezie szkolnej
2.2.3. Kształtowanie się modlitwy w życiu ucznia
2.3. MOŻLIWOŚCI POGŁĘBIANIA MODLITWY WE WSPÓLNOTACH I RUCHACH KOŚCIELNYCH
2.3.1. Wspólnoty podstawowe i ruchy kościelne jako środowisko katechetyczne
2.3.2. Modlitwa we wspólnotach i ruchach
2.3.3. Kształtowanie się modlitwy u członków wspólnoty lub ruchu

Rozdział 3
FORMACJA MODLITEWNA PODCZAS PRZYGOTOWANIA DO POSŁUGI KATECHETYCZNEJ
3.1. ZGŁĘBIANIE TEOLOGII MODLITWY
3.1.1. Ogólne rozumienie modlitwy
3.1.2. Zarys chrześcijańskiego rozumienia modlitwy
3.1.3. Odkrywanie Modlitwy Pańskiej jako wzoru modlitwy
3.2. POZNAWANIE PSYCHOLOGII MODLITWY
3.2.1. Psychologiczne rozumienie modlitwy
3.2.2. Uświadomienie procesów rozwojowych religijności człowieka
3.2.3. Poznanie uwarunkowań modlitwy
3.3. PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA ROLI NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY I ŚWIADKA MODLITWY
3.3.1. Przygotowanie do roli nauczyciela modlitwy
3.3.2. Przygotowanie do roli wychowawcy modlitwy
3.3.3. Przygotowanie do roli świadka modlitwy

Rozdział 4
PERMANENTNA FORMACJA MODLITEWNA KATECHETÓW
4.1. TROSKA O FORMACJĘ MODLITEWNĄ PRZEZ POSYŁAJĄCYCH Z MISJĄ
4.1.1. Poziomy formacyjnego działania Kościoła
4.1.2. Troska o formację modlitewną w wymiarze teoretycznym
4.1.3. Pomoc w pogłębianiu modlitewnej relacji z Bogiem
4.2. AUTOFORMACJA MODLITEWNA KATECHETÓW
4.2.1. Wpływ znajomości siebie na rozwój modlitwy
4.2.2. Zaangażowanie w życie liturgiczne
4.2.3. Karmienie słowem Bożym modlitwy osobistej

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
1. Źródła
1.1. Dokumenty Soboru Watykańskiego II
1.2. Nauczanie papieży
1.3. Inne dokumenty Kościoła Katolickiego
1.4. Encyklopedie, leksykony, słowniki
2. Literatura przedmiotu
3. Literatura pomocnicza