ŚLADAMI ŚW. PAWŁA Z ks. dr. Piotrem Łabudą rozmawia Kajetan Rajski Zobacz większe

ŚLADAMI ŚW. PAWŁA Z ks. dr. Piotrem Łabudą rozmawia Kajetan Rajski

Nowy

Kajetan Rajski, ks. Piotr Łabuda

: Poza serią
: Biblistyka
: Książki

15,00 zł

Opis

Rok 2008 został przez papieża Benedykta XVI ogłoszony Rokiem św. Pawła z Tarsu, jednej z najbardziej niezwykłych postaci w historii ludzkości. Apostoł Narodów to bowiem ktoś, kto może być wzorem dla każdego człowieka i umocnieniem w każdej sytuacji życiowej.
Pytania, które zawarte są w tym wywiadzie, zaciekawiają i często zaskakują. Dotyczą one dosłownie wszystkiego: pochodzenia i rodziny św. Pawła, jego wykształcenia i statusu społecznego, jego wyglądu i stanu zdrowia, jego osobowości i cech charakteru, działalności misyjnej i pracy pisarskiej, jego postawy przed nawróceniem i po nim, a nade wszystko jego więzi z Bogiem i ludźmi. Frapująca jest lektura odpowiedzi na postawione pytania. Są to bowiem odpowiedzi precyzyjne, a jednocześnie dalekie od nużącej uczoności, zrozumiałej jedynie dla biblistów.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733265-4-5
rok wydania 2008
ilość stron 159
format A5

Spis treści

Podziwiam św. Pawła
Ks. dr Marek Dziewiecki

Wprowadzenie
Kajetan Rajski

Ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji
(Dz 22,3a)

Olśniła go nagle światłość z nieba
(Dz 9,3b)

Oto teraz wyruszam do was
(por. 2 Kor 13,1a)

Pozdrowienie ręką moją – Pawła
(2 Tes 3,17a)

W dobrych zawodach wystąpiłem
(2 Tm 4,7a)

 

Fragment

Czy Paweł był żonaty? Spotkałem się z różnymi przypuszczeniami na ten temat. Jedni wskazują na Pierwszy List do Koryntian, w którym apostoł pisał, żeby głoszący Ewangelię pozostali tak jak on, w celibacie. Inni przypominają, jaką rolę Żydzi przywiązywali do posiadania potomstwa.

W siódmym rozdziale Pierwszego Listu do Koryn-tian Paweł nie nakazuje życia w celibacie. Warto zwrócić uwagę, że apostoł zachęca jedynie, aby „wszyscy byli jak i ja sam” (1 Kor 7,7a). Warto pamiętać, że dla Żydów sprawą oczywistą było to, że każdy, kto chce żyć w zgodzie z Prawem Mojżeszowym, powinien między 13. a 20. rokiem życia znaleźć sobie żonę. Z obowiązku założenia rodziny zwalniani byli jedynie ci, którzy oddawali się studiom Prawa, studiom Tory.
W przypadku Pawła są dwie teorie. Jedna mówi, że Paweł, jako ten, który oddał się studiom Prawa, nie miał żony. Można więc założyć, że Paweł nie był żonaty, gdyż od samego początku był niezwykle oddanym Bogu rabbim. I rzeczywiście, śledząc losy apostoła, począwszy od czasu, kiedy był prześladowcą chrześcijan, przez lata głoszenia Ewangelii po nawróceniu u bram Damaszku, aż po moment męczeńskiej śmierci, można powiedzieć, że jego zaangażowanie w sprawy Boże zawsze było całkowite. Stąd też można powiedzieć, że nie znalazł on czasu, aby zatroszczyć się o siebie, o swoją rodzinę, której po prostu, jak wskazuje większość badaczy, nigdy nie założył. Niektórzy jednak, jak o. J. Murphy-O’Connor, mniej lub bardziej wyraźniej sugerują, że Paweł mógł jednak mieć żonę, która prawdopodobnie na skutek choroby czy też nieszczęśliwego wypadku umarła.
Paweł jednak nigdy nie mówił, że miał żonę, ale nigdy też nie mówił, że nie był żonaty. Wydaje się jednak, że właśnie szczególnie siódmy rozdział Listu do Koryntian wprost zachęca do pełnego poświęcenia się Chrystusowi. Przykładem takiego bezgranicznego poświęcenia jest sam apostoł.
O ile więc nie możemy z całą pewnością wypowiadać się o stanie cywilnym Pawła przed jego nawróceniem u bram Damaszku, o tyle później, kiedy dołączył on do grona uczniów i apostołów Chrystusa, nie mamy raczej wątpliwości, że trwał w celibacie.