POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA ONZ (1948) KARTA PRAW RODZINY (1983) PRZEMÓWIENIE JANA PAWŁA II W UNESCO (1980) Zobacz większe

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA ONZ (1948) KARTA PRAW RODZINY (1983) PRZEMÓWIENIE JANA PAWŁA II W UNESCO (1980)

Nowy

ks. Władysław Szewczyk

: Książki

6,00 zł

Opis

Wśród wielu ważnych rocznic przypadających w tym roku. Dwie są szczególnie znaczące. Pierwsza z nich to 60-lecie uchwalenia 10 grudnia 1948 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”.
Druga rocznica – 25 lecie wydanej w październiku 1983 r. przez Stolicę Apostolską Kartę Praw Rodziny.
Warto podkreślić, że bogate, oparte o personalistyczną wizję człowieka, zapisy obu dokumentów, są nadal dzisiaj aktualne, mimo uchwalanych przez różne gremia w Europie i na świecie coraz to nowych ustaw i deklaracji.
Jako trzeci tekst zostało umieszczone, pozostające w treściowej bliskości, Przemówienie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II podczas wizyty w siedzibie ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w Paryżu 2 czerwca 1980 r.
Lektura tych trzech tekstów będzie zapewne pomocna w myśleniu o prawach osoby ludzkiej, prawach rodziny, prawach narodów w zjednoczonej chrześcijańskiej Europie.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733260-6-4
ilość stron 54
format A5

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

KARTA PRAW RODZINY
przedłożona przez Stolicę Apostolską
wszystkim ludziom, instytucjom i władzom
zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym

KARTA PRAW RODZINY

PRZEMÓWIENIE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
PAPIEŻA JANA PAWŁA II
wygłoszone w siedzibie
UNESCO – Organizacji Narodów Zjednoczonych
do Spraw Oświaty, Nauki i Kultur