STUDIA REGIONALNE 1(2007) Zobacz większe

STUDIA REGIONALNE 1(2007)

Nowy

ks. Janusz Królikowski

: Książki

25,50 zł

Więcej informacji

rok wydania 2007
ilość stron 328
format B5

Spis treści

ks. Janusz Królikowski, „Studia Regionalne". Na początku drogi
Włodzimierz Gąsiewski, Budowanie pomostów

STATUA PANA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO Z KRYWICZ - Mielec, 17 lutego 2008 r.
ks. Janusz Królikowski, Mieleckie wspomnienie poświęcone trynitarzom
ks. Janusz Królikowski, Z historii zakonu trynitarzy
ks. Mirosław Łanoszka, Wyzwoleni przez Chrystusa. Przesłanie duchowe statuy Pana Jezusa Nazareńskiego
ks. Andrzej Witko, Ikonografia trynitarska

ROZPRAWY
Waldemar Basak, Formowanie się władzy komunistycznej na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1947
Jacek Krzysztof Danel, Dar pułkownika Stefana Zamoyskiego dla narodu polskiego. Nieznana historia miecza króla Zygmunta Starego

Irena Duszkiewicz, Funkcjonowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej na tle funduszy przedakcesyjnych
Natalia Gancarz, Regionalizm wobec regionu
Włodzimierz Gąsiewski, Kolonizacja niemiecka na Ziemi Mieleckiej od końca XVIII
do połowy XX wieku
Anna Gąsior, „Dzieje duszy łaską wyryte". O debiutanckim tomiku księdza Jerzego Janeczka We wszystkim
ks. Sylwester Jaśkiewicz, O potrzebie i znaczeniu historii według świętego Augustyna
ks. Marek Kluż, Ponowoczesność jako wyzwanie moralne dla chrześcijańskiego wychowania dzieci
Aleksandra Witkowska OSU, Księgi cudów - źródło do badań praktyk pątniczych
na ziemiach polskich

MATERIAŁY
ks. Janusz Królikowski, Księga cudów z Krywicz. Świadectwo pobożności
z przełomu XVIII i XIX wieku
Księga cudów doznanych od Pana Jezusa Nazareńskiego w krzywickim kościele
(wyd. Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski)
ks. Janusz Królikowski, Powiat mielecki w 1873 r.
Cesarsko-Królewska Komisja Szacunkowa, Opis powiatu mieleckiego
(wyd. Krystyna Gargas-Gąsiewska, Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski)
ks. Janusz Królikowski, Z życia i działalności błogosławionego Romana Sitki
Listy błogosławionego Romana Sitki (wyd. ks. Janusz Królikowski)

OMÓWIENIA I RECENZJE
Vitalina i Michał Pastuchowie, Pieśni ludu krakowskiego. Krakowiacy Wschodni,
oprać. Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007, ss. 224 (Natalia Gancarz)
Stanisław Potępa, Z życia półświatka, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów 2007, ss. 238 (Natalia Gancarz)
Marta Burghardt, Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły- Wincenty Bałys, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, ss. 100 (Anna Gąsior)
Z podróży na wyspy słowa. Pierwszy Almanach Twórców Grupy Literackiej „Słowo", Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera,
Mielec 2007, ss. 152 (Anna Gąsior)
Marek Łabuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ss. 776 (ks. Janusz Królikowski)
Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2005, ss. 684 (ks. Janusz Królikowski)
Paweł Jasienica, Pamiętnik, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, ss. 230 (ks. Janusz Królikowski)
Jerzy Jurkiewicz, Ambrozjańska koncepcja wolności religii chrześcijańskiej w świetle relacji Ambrożego z Mediolanu z dworem cesarskim, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, ss. 245 (ks. Janusz Królikowski)
Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, red. J. Dobosz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 285 (ks. Janusz Królikowski)
Marek Wrede, Sejm i dawna Rzeczpospolita. Momenty dziejowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, ss. 227 (ks. Janusz Królikowski)
Sławomir Zych, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, Mielec 2006, ss. 72 (ks. Janusz Królikowski)
Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Przewodnik-pomniki, tablice pamięci i mogiły ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) wiatach 1939-1947, Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów „Na Rubieży", Wrocław 2007, ss. 301 (ks. Józef Mandziuk)
Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Eugeniusz Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów „Na Rubieży", Wrocław 2007, ss. 879 (ks. Józef Mandziuk)