NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ (kurs przygotowawczy) Zobacz większe

NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ (kurs przygotowawczy)

Nowy

ks. Bolesław Margański

: Książki

14,00 zł

Opis

Zbiór konferencji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., poświęconych zarówno omówieniu specyfiki ich posługi, jak i rozważeniu znaczeniu liturgii w życiu Kościoła w czasach po Soborze Watykańskim II.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733258-5-2
rok wydania 2008
ilość stron 105
format A5

Spis treści

Skróty dokumentów papieskich i soborowych wykorzystanych w tekście

WPROWADZENIE

CZĘŚCI
ROZDAWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ PRZEZ OSOBY ŚWIECKIE
1. Jak było dawniej?
2. Dlaczego wprowadzono ponownie posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej ?
3. Kto może zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej?
4. Upoważnienie Biskupa Diecezjalnego
5. Zakres czynności nadzwyczajnego szafarza Komunii
6. Strój nadzwyczajnych szafarzy Komunii

POSŁUGA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII PODCZAS MSZY ŚW.
1. Przygotowanie przed Mszą św.
2. Podczas Mszy św.

ZANOSZENIE KOMUNII ŚWIĘTEJ CHORYM
1. Przygotowanie
2. Obrzęd udzielenia Komunii Świętej choremu
3. Skrócony obrzęd Komunii chorych

CZĘŚĆ II
ZNACZENIE LITURGII W ŻYCIU KOŚCIOŁA
1. Historiozbawczy charakter liturgii
2. Liturgia jest czynnością Chrystusa i Kościoła
3. Kapłaństwo wiernych i kapłaństwo hierarchiczne wykonywane w liturgii
4. Liturgia duchową ofiarą wszystkich wiernych

SPOSOBY OBECNOŚCI CHRYSTUSA W KOŚCIELE
1. Pojęcie obecności w historii
2. Nauka Soboru Watykańskiego II
3. Różne sposoby obecności

UCZESTNICTWO WIERNYCH W LITURGII KOŚCIOŁA W DUCHU KONSTYTUCJI SACROSANCTUMCONCILIUM
Wstęp
I. Ogólne zasady uczestnictwa wiernych w liturgii
1. Czynne uczestnictwo wiernych w liturgii celem odnowy soborowej
2. Podstawy uczestnictwa wiernych w liturgii
3. Prawo i obowiązek uczestnictwa
4. Przygotowanie wiernych do uczestnictwa w liturgii
II. Przymioty uczestnictwa wiernych w liturgii Kościoła
1. Uczestnictwo świadome (scienter, participatio conscia)
2. Uczestnictwo czynne (participatio actuosa)
3. Uczestnictwo pełne {participatio plena, plenaria)
4. Uczestnictwo owocne (participatio fructuosa)
5. Uczestnictwo wspólne (communiter, paricipatio communitatis propria)
6. Inne przymioty uczestnictwa

III. Udział wiernych we Mszy św.
1. Kształtowanie przez słowo Boże
2. Posilanie się przy stole Ciałem Pańskim
3. Składanie Bogu dziękczynienia
4. Ofiarowanie niepokalanej Hostii
5. Uczenie się składania siebie samych w ofierze
Zakończenie

EUCHARYSTIA: OFIARA - PAMIĄTKA - KOMUNIA
I. Eucharystia jako ofiara Nowego Przymierza
A. Pojęcie ofiary - ofiara eucharystyczna
B. Istnienie ofiary eucharystycznej
C. Natura ofiary eucharystycznej
II. Eucharystia jako pamiątka
III. Eucharystia jako komunia - uczta

STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ

WARUNKI DOBREGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.

MODLITWA MILCZENIA

KULT EUCHARYSTII POZA MSZĄ ŚW
1. Historia kultu Eucharystii na Zachodzie
2. Różne formy kultu Eucharystii poza Mszą św.
A. Wystawienie Najświętszej Eucharystii
B. Procesje eucharystyczne
C. Kongresy eucharystyczne

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

POBOŻNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA, ZNACZENIE CZĘSTEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ/ PRZYGOTOWANIE I DZIĘKCZYNIENIE

ŚWIADOMOŚĆ CHRZCIELNA I ZNACZENIE POKUTY W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

„PAMIĘTAJ, ABYŚ ŚWIĘCIŁ DZIEŃ PAŃSKI" (WJ 20,8) REFLEKSJE TEOLOGICZNO-MORALNE NA MARGINESIE OGŁOSZENIA NOWEGO MSZAŁU RZYMSKIEGO W JĘZYKU POLSKIM
I. Powinność świętowania
II. Czym jest niedziela?
III. „Dla doskonałego każdy dzień jest niedzielą..."
1. Praeceptum afirmatwum
2. Praeceptum negatwum
IV. Niektóre ważniejsze zagrożenia Dnia Pańskiego
1. Gdzie leżą punkty ciężkości Dnia Pańskiego?
2. „Lenistwo i praca w niedzielę - to dwie najprostsze drogi do nędzy..." (św. JanYianney)
3. Niedziela-Dzień Pański, czy „weekend"?

PROMOCJA LAIKATU W KOŚCIELE
I. Jak było dotąd? I dlaczego do tego doszło?
A. W pierwotnym Kościele panowało zrównanie duchownych i świeckich
B. Jakie były przyczyny wytworzenia się przedziału?
II. Co nowego wniósł Sobór w odniesieniu do roli świeckich w Kościele?
III. Gdzie dla świeckich jest miejsce w Kościele?

WYKAZ KSIĄG LITURGICZNYCH I ZALECANYCH LEKTUR