DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA. Tom II Sugestie metodyczne i konspekty spotkań na drugi rok pracy. Zobacz większe

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA. Tom II Sugestie metodyczne i konspekty spotkań na drugi rok pracy.

Nowy

s. Salezja Kardas, ks. Zygmunt Bochenek,

: Książki

20,00 zł

Opis

Materiały formacyjne dla DSM zakładają formację eucharystyczną, maryjną i eklezjalną. Drugi tom Dziewczęcej Służby Maryjnej jest szczególnie poświęcony przygotowaniu dziewcząt do uzyskania stopni choralistki i misjonarki. Jest to doskonała, korzystająca z wielu metod aktywizujących pomoc dla tych, którzy chcą uatrakcyjnić spotkania DSM, a także dla tych, którzy dopiero rozpoczynają z nią pracę formacyjną.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733251-5-9
rok wydania 2007
typ wydania1 1
ilość stron 235
format A5

Spis treści

Bp Władysław Bobowski – Słowo wstępne

WPROWADZENIE
1. Jak powstała Dziewczęca Służba Maryjna?
2. Ogólna charakterystyka drugiego tomu podręcznika
3. Przygotowanie do uzyskania stopnia „Misjonarka”
4. Przygotowanie do uzyskania stopnia „Choralistka”

KONSPEKTY SPOTKAŃ

I. MARYJA – RODZINA I DOM
1. Imieniny Matki Bożej (wrzesień)
2. Spotkanie z Matką Chrystusa (październik)
3. Cóż Ci dam, Panie? (listopad)
4. Oczekiwanie (grudzień)
5. Co to był za ślub! (styczeń)
6. Cudowna lekarka w chorobach (luty)
7. Matka Boska Odporyszowska (marzec)
8. Maryja nas wzywa – Fatimskie drogowskazy (kwiecień)
9. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca (maj)
10. Matka Boska Gietrzwałdzka (czerwiec)

II. SERCE JEZUSA – MIŁOŚĆ, WYNAGRODZENIE I DUCH OFIARY
1. Wspólną modlitwą uczcijmy Serce Boże (wrzesień)
2. Serce kochające Ojca (październik)
3. Serce kochające ludzi (listopad)
4. Serce odważne (grudzień)
5. Serce ofiarne (styczeń)
6. Serce święte (luty)
7. Serce wierzące (marzec)
8. Serce wdzięczne (kwiecień)
9. Serce pokorne (maj)
10. Serce radosne (czerwiec)

III. WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO
Liturgia
1. Grupa DSM jako schola liturgiczna (wrzesień)
2. Jak mówimy i śpiewamy (wrzesień)
3. Badanie muzykalności kandydatek do scholi (październik)
4. Bóg mówi – człowiek odpowiada (październik)
5. Uczymy się prawidłowo oddychać (listopad)
6. Nasz patronka św. Cecylia (listopad)
7. Śpiewajmy Bogu, śpiewajmy (grudzień)
8. Kościół to odm modlitwy (styczeń)
9. Znaczenie dykcji w śpiewie (styczeń)
10. Być bliżej Ciebie chcę (luty)
11. Nabożeństwo dla kandydatek przygotowujących się do służby w scholi (luty)
12. Dzwony i droga do kościoła (marzec)
13. Uroczyste przyjęcie do scholi liturgicznej (marzec)

Misje
1. Czy znam PDMD i jaki powinien być w nim mój udział? (wrzesień)
2. Przez modlitwę różańcową chcę być pomocnikiem misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych (październik)
3. Misjonarze męczennicy stawiają przed nami zadanie codziennego dawania świadectwa wiary w Pana Jezusa (listopad)
4. Misyjne przeżycie Adwentu z dziećmi z krajów misyjnych. (grudzień)
5. Misyjny Dzień Dzieci – Uroczystość Objawienia Pańskiego (styczeń)
6. Podróż misyjna przez wszystkie kontynenty (luty)
7. Misyjne przeżywanie Wielkiego Postu (marzec)
8. Zmartwychwstały Pan posyła swoich uczniów na krańce świta (kwiecień)
9. Z Maryją chcemy przyprowadzić wszystkie dzieci do Pana Jezusa (maj)
10. Wakacje z dziećmi z krajów misyjnych (czerwiec)

IV. RADOŚĆ DZIECI BOŻYCH W PRACY I ZABAWIE
1. Jesień wzywa do wdzięczności (wrzesień)
2. Różana gawęda dla dziewcząt (październik)
3. Kwiat nadziei (listopad)
4. Czy poznałaś poisencję? (grudzień)
5. Srebrne kwiaty (styczeń)
6. Przykład śnieżyczki (luty)
7. Fiołeczku mały, w czym twój urok cały? (marzec)
8. Niezapominajko miła ucz naszą pamięć, by nie zawodziła (kwiecień)
9. Czego mnie uczy bez? (maj)
10. Spotkanie z lilią (czerwiec)
 

Fragment

1. Jak powstała Dziewczęca Służba Maryjna?
Zaczęło się w Tarnowie prawie 25 lat temu. W kręgu osób współpracujących
z ówczesnym diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa
Młodzieży, które spotykały się, aby przygotować programy i pomoce
formacyjne dla ówczesnych młodzieżowych grup apostolskich (stowarzyszeń
wtedy nie było!), powracała wciąż myśl o potrzebie objęcia
głębszą formacją także dziewcząt ze szkół podstawowych, które
nie miały dotąd – w odróżnieniu od chłopców należących do zespołów
ministranckich – takich możliwości. A przemawiały za tym ważne
racje religijne i pedagogiczne. Stwierdzano zgodnie, że dla harmonijnego
rozwoju osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej trzeba dziewczętom
nie tylko dawać więcej wiadomości, ale i zapewnić głębsze przeżycia
religijne w ramach zajęć poza katechizacją w małych grupach.
Uznano też, że nie wolno z tym czekać do wieku młodzieńczego, ale
należy zaczynać o wiele wcześniej – już po Pierwszej Komunii, kiedy
dzieci są szczególnie chłonne i otwarte na takie działanie i kiedy
jeszcze nie zaangażowały się w działalność licznych, proponowanych
przez szkołę, kół zainteresowań.
Było to zadanie trudne, ale bardzo pilne i ważne dla umocnienia
polskiej rodziny i wiary w naszych parafiach. Panowało od
początku przeświadczenie, że wychowanie apostolskie dziewcząt
powinno być wychowaniem maryjnym, że Matce Bożej trzeba
to dzieło oddać w ręce, by pod Jej opieką dokonywał się zasiew,
wzrost i zbieranie plonów.
Powoli kształtowała się koncepcja i program formacji, powstawały
ramy organizacyjne. Sprawę tworzenia grup dziewczęcych
postanowiono oddać w pierwszym rzędzie siostrom zakonnym,
ale od początku angażowano do tego dzieła także matki i inne kobiety,
zwłaszcza z przygotowaniem pedagogicznym. Starano się powierzać
niektóre zadania formacyjne i apostolskie także starszym dziewczętom,
pełniącym w grupach role przewodniczek.
Oczywiście praca ta miała być integralną częścią duszpasterstwa
parafialnego pod troskliwą opieką księdza proboszcza i przy współpracy
księży wikariuszy.