ŚWIĘTY SZYMON CZCICIEL MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ. Rozważania na nabożeństwa październikowe Zobacz większe

ŚWIĘTY SZYMON CZCICIEL MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ. Rozważania na nabożeństwa październikowe

Nowy

Ks. Krzysztof Burdak

: Książki

5,00 zł

Opis

Jest to zbiór rozważań na nabożeństwa różańcowe autorstwa ks. Krzysztofa Burdaka. Zachwyt postacią „nowego Świętego” Kościoła – Szymona z Lipnicy, który w sposób doskonały wypełniał swoje powołanie poprzez skromność, pokorę i umiłowanie bliźniego, spowodował, że autor uczynił go patronem październikowych rozważań. Dzięki temu każdy może zapoznać się z tym czczonym od wieków Świętym.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733250-5-0
rok wydania 2007
typ wydania1 1
ilość stron około 130
format A5

Spis treści

Słowo wstępne
Modlitwa różańcowa
Święty jest znakiem
Mała ojczyzna Świętego Szymona
Bogiem silna rodzina Świętego Szymona
Środowisko rodzinne Szymona
Z lipnickiej ziemi do Krakowa
Powołanie do życia zakonnego
Wspólnota zakonna
Droga Szymona do kapłaństwa
Głosiciel słowa Bożego
Modlitwa, praca i pokora kaznodziejska Szymona
Posługi i funkcje Szymona
Ostatnie dni życia Szymona
Prostota w odniesieniu do Boga i człowieka
Ubóstwo jako cnota
Czystość w życiu codziennym
Posłuszeństwo woli Bożej
Świętość buduje na naturze
Pobożność bliska nie tylko świętym
Troska o osobistą świętość
Drogowskaz ku świętości
Żywy kult i beatyfikacja Szymona
Rozwój kultu Szymona z Lipnicy
Cześć oddawana Szymonowi w Lipnicy
Piewca chwały Szymona z Lipnicy
Ośrodki kultu Szymona z Lipnicy
Miłość wyrażona w legendzie
Podanie ludowe o Szymonie
W żywej pamięci rodaków
Troska o kształtowanie sumienia
Człowiek jest drogą Kościoła
„Ciebie, Boga, wysławiamy”
Litania ku czci Świętego Szymona z Lipnicy
Modlitwy do Świętego Szymona z Lipnicy
Pieśni ku czci świętego Szymona z Lipnicy
Bibliografia

 

Fragment

Modlitwa różańcowa

Po raz kolejny nadszedł czas odmawianej w sposób uroczysty, we wspólnocie Kościoła, modlitwy różańcowej. Podczas tej modlitwy wypowiadamy nasze intencje, prosząc Maryję słowami pieśni: „Jak paciorki Różańca, przesuwają się chwilę, nasze smutki, radości i blaski. A Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec, Święta Panno, Maryjo, pełna łaski”. Intencje te wyrażane są przez wielu ludzi także w ciągu całego roku i łączone w harmonijną całość podczas modlitwy odmawianej na różańcu noszonym na palcach czy też w kieszeniach.
Ile modlitewnych intencji kryją w sobie te nasze różańce? W jak wielu różnych sytuacjach nam towarzyszyły? Pozbawione połysku, naznaczone piętnem czasu, zdarte ciężarem polecanych spraw, stały się dla wielu skarbem tak w doczesności, jak i może przede wszystkim w wieczności.
Podejmując wspólnie rozważania różańcowe w tym roku, będziemy wpatrywać się w postać Świętego Szymona z Lipnicy, nowego świętego Kościoła. Realizując swoją świętość, pochylał się on nad tajemnicami określającymi życie Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Dzięki temu nawiązał głęboką duchową więź z Jezusem i Maryją, czemu dał wyraz swoją zdecydowaną postawą jako człowiek i zakonnik.
Spotykając się z postacią, która ponad pięć wieków temu żyła na tej ziemi, zwrócimy uwagę na ponadczasowy wymiar przymiotów ciała i ducha. Modlitwa różańcowa pomoże nam na nowo odkryć postać, która mimo że żyła tak dawno, to wciąż pozostaje bliską współczesnym wyznawcom Chrystusa, nie tylko mieszkańcom Lipnicy i Krakowa. Świętość to nie przeszłość, ale teraźniejszość, to konkretne życie w konkretny sposób, tu i teraz, w XXI wieku. Wielu z nas często pyta: Jak mam żyć? Chciejmy udzielić sobie osobiście odpowiedzi na tak postawione pytanie w świetle przymiotów określających osobę Świętego Szymona z Lipnicy.
Podejmując modlitwę różańcową, jednoczymy się przede wszystkim z Maryją, której czcicielem był Święty Szymon, i spotykamy się z Jezusem, obecnym w rozważanych kolejnych tajemnicach różańcowych. Im powierzamy nasze codzienne sprawy: radości i życiowe osiągnięcia, a także problemy i cierpienia. W tej naszej codzienności Bóg zaprasza nas do życia w przyjaźni z Nim, a ostatecznie na ucztę w Jego wiecznym królestwie. Czy człowiek może nie przyjąć tego zaproszenia?
Będąc po raz pierwszy z apostolską wizytą w Polsce, Jan Paweł II pytał: „Czy człowiek może powiedzieć Bogu «nie»? Czy człowiek może odrzucić Chrystusa?” I sam odpowiedział: „Oczywiście że może. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu «nie». Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca może przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, ażeby powiedzieć «nie»”.
Są w życiu chwile, w których jesteśmy tak bardzo bezsilni wobec rzeczywistości, jaką przeżywamy. Wówczas płaczemy, krzyczymy, rozpaczamy. Nie możemy jednak zapomnieć o modlitwie. Nie możemy zapomnieć, że Bóg jest blisko i że On jest władny odmienić nasz trudny los. On jest w stanie swoją łaską wesprzeć nas, byśmy mogli podjąć i wypełnić Jego wolę w duchu słów, które powtarzamy: „bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”.
Stając przy Chrystusie i Jego Matce wraz ze Świętym Szymonem, podejmujemy nasze, tak bardzo różne doświadczenia życiowe i będziemy odnosić je do rozważanych tajemnic różańcowych. Ufamy, że modlitwa różańcowa pomnoży naszą radość, którą przeżywamy, oraz pomoże nam w naszym zmaganiu z często trudnymi życiowymi problemami.
Niech tegoroczne rozważania październikowe pomogą nam lepiej przypatrywać się powołaniu naszemu. Niech pomogą nam w podjęciu refleksji nad naszym codziennym życiem i być może w udzieleniu odpowiedzi na dręczące nas od dawna pytania. Niech przede wszystkim uczynią naszą wiarę bardziej żywą, a nas samych bardziej gorliwymi w podejmowaniu obowiązków wynikających z powołania, które realizujemy.
Za wstawiennictwem Świętego Szymona z Lipnicy zawierzać będziemy Bogu naszą modlitwę, wielbiąc Boga, Jemu dziękując, przepraszając Go i prosząc. Wszystko to niech się dokonuje przy matczynym wejrzeniu Maryi, której razem ze Świętym Szymonem oddajemy cześć mówiąc:
Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.