ŚWIĘTY SZYMON CZCICIEL MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ. Rozważania na nabożeństwa październikowe Zobacz większe

ŚWIĘTY SZYMON CZCICIEL MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ. Rozważania na nabożeństwa październikowe

Nowy

Ks. Krzysztof Burdak

: Książki

5,00 zł

Opis

Jest to zbiór rozważań na nabożeństwa różańcowe autorstwa ks. Krzysztofa Burdaka. Zachwyt postacią „nowego Świętego” Kościoła – Szymona z Lipnicy, który w sposób doskonały wypełniał swoje powołanie poprzez skromność, pokorę i umiłowanie bliźniego, spowodował, że autor uczynił go patronem październikowych rozważań. Dzięki temu każdy może zapoznać się z tym czczonym od wieków Świętym.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733250-5-0
rok wydania 2007
typ wydania1 1
ilość stron około 130
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ŚWIĘTY SZYMON CZCICIEL MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ. Rozważania na nabożeństwa październikowe

ŚWIĘTY SZYMON CZCICIEL MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ. Rozważania na nabożeństwa październikowe

Spis treści

Słowo wstępne
Modlitwa różańcowa
Święty jest znakiem
Mała ojczyzna Świętego Szymona
Bogiem silna rodzina Świętego Szymona
Środowisko rodzinne Szymona
Z lipnickiej ziemi do Krakowa
Powołanie do życia zakonnego
Wspólnota zakonna
Droga Szymona do kapłaństwa
Głosiciel słowa Bożego
Modlitwa, praca i pokora kaznodziejska Szymona
Posługi i funkcje Szymona
Ostatnie dni życia Szymona
Prostota w odniesieniu do Boga i człowieka
Ubóstwo jako cnota
Czystość w życiu codziennym
Posłuszeństwo woli Bożej
Świętość buduje na naturze
Pobożność bliska nie tylko świętym
Troska o osobistą świętość
Drogowskaz ku świętości
Żywy kult i beatyfikacja Szymona
Rozwój kultu Szymona z Lipnicy
Cześć oddawana Szymonowi w Lipnicy
Piewca chwały Szymona z Lipnicy
Ośrodki kultu Szymona z Lipnicy
Miłość wyrażona w legendzie
Podanie ludowe o Szymonie
W żywej pamięci rodaków
Troska o kształtowanie sumienia
Człowiek jest drogą Kościoła
„Ciebie, Boga, wysławiamy”
Litania ku czci Świętego Szymona z Lipnicy
Modlitwy do Świętego Szymona z Lipnicy
Pieśni ku czci świętego Szymona z Lipnicy
Bibliografia

 

Fragment

Modlitwa różańcowa

Po raz kolejny nadszedł czas odmawianej w sposób uroczysty, we wspólnocie Kościoła, modlitwy różańcowej. Podczas tej modlitwy wypowiadamy nasze intencje, prosząc Maryję słowami pieśni: „Jak paciorki Różańca, przesuwają się chwilę, nasze smutki, radości i blaski. A Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec, Święta Panno, Maryjo, pełna łaski”. Intencje te wyrażane są przez wielu ludzi także w ciągu całego roku i łączone w harmonijną całość podczas modlitwy odmawianej na różańcu noszonym na palcach czy też w kieszeniach.
Ile modlitewnych intencji kryją w sobie te nasze różańce? W jak wielu różnych sytuacjach nam towarzyszyły? Pozbawione połysku, naznaczone piętnem czasu, zdarte ciężarem polecanych spraw, stały się dla wielu skarbem tak w doczesności, jak i może przede wszystkim w wieczności.
Podejmując wspólnie rozważania różańcowe w tym roku, będziemy wpatrywać się w postać Świętego Szymona z Lipnicy, nowego świętego Kościoła. Realizując swoją świętość, pochylał się on nad tajemnicami określającymi życie Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Dzięki temu nawiązał głęboką duchową więź z Jezusem i Maryją, czemu dał wyraz swoją zdecydowaną postawą jako człowiek i zakonnik.
Spotykając się z postacią, która ponad pięć wieków temu żyła na tej ziemi, zwrócimy uwagę na ponadczasowy wymiar przymiotów ciała i ducha. Modlitwa różańcowa pomoże nam na nowo odkryć postać, która mimo że żyła tak dawno, to wciąż pozostaje bliską współczesnym wyznawcom Chrystusa, nie tylko mieszkańcom Lipnicy i Krakowa. Świętość to nie przeszłość, ale teraźniejszość, to konkretne życie w konkretny sposób, tu i teraz, w XXI wieku. Wielu z nas często pyta: Jak mam żyć? Chciejmy udzielić sobie osobiście odpowiedzi na tak postawione pytanie w świetle przymiotów określających osobę Świętego Szymona z Lipnicy.
Podejmując modlitwę różańcową, jednoczymy się przede wszystkim z Maryją, której czcicielem był Święty Szymon, i spotykamy się z Jezusem, obecnym w rozważanych kolejnych tajemnicach różańcowych. Im powierzamy nasze codzienne sprawy: radości i życiowe osiągnięcia, a także problemy i cierpienia. W tej naszej codzienności Bóg zaprasza nas do życia w przyjaźni z Nim, a ostatecznie na ucztę w Jego wiecznym królestwie. Czy człowiek może nie przyjąć tego zaproszenia?
Będąc po raz pierwszy z apostolską wizytą w Polsce, Jan Paweł II pytał: „Czy człowiek może powiedzieć Bogu «nie»? Czy człowiek może odrzucić Chrystusa?” I sam odpowiedział: „Oczywiście że może. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu «nie». Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca może przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, ażeby powiedzieć «nie»”.
Są w życiu chwile, w których jesteśmy tak bardzo bezsilni wobec rzeczywistości, jaką przeżywamy. Wówczas płaczemy, krzyczymy, rozpaczamy. Nie możemy jednak zapomnieć o modlitwie. Nie możemy zapomnieć, że Bóg jest blisko i że On jest władny odmienić nasz trudny los. On jest w stanie swoją łaską wesprzeć nas, byśmy mogli podjąć i wypełnić Jego wolę w duchu słów, które powtarzamy: „bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”.
Stając przy Chrystusie i Jego Matce wraz ze Świętym Szymonem, podejmujemy nasze, tak bardzo różne doświadczenia życiowe i będziemy odnosić je do rozważanych tajemnic różańcowych. Ufamy, że modlitwa różańcowa pomnoży naszą radość, którą przeżywamy, oraz pomoże nam w naszym zmaganiu z często trudnymi życiowymi problemami.
Niech tegoroczne rozważania październikowe pomogą nam lepiej przypatrywać się powołaniu naszemu. Niech pomogą nam w podjęciu refleksji nad naszym codziennym życiem i być może w udzieleniu odpowiedzi na dręczące nas od dawna pytania. Niech przede wszystkim uczynią naszą wiarę bardziej żywą, a nas samych bardziej gorliwymi w podejmowaniu obowiązków wynikających z powołania, które realizujemy.
Za wstawiennictwem Świętego Szymona z Lipnicy zawierzać będziemy Bogu naszą modlitwę, wielbiąc Boga, Jemu dziękując, przepraszając Go i prosząc. Wszystko to niech się dokonuje przy matczynym wejrzeniu Maryi, której razem ze Świętym Szymonem oddajemy cześć mówiąc:
Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.