PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2006/2007 Cykl C, Część 3. Zobacz większe

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2006/2007 Cykl C, Część 3.

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Książki

15,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-733246-0-2
rok wydania 2007
ilość stron 156
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2006/2007 Cykl C, Część 3.

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2006/2007 Cykl C, Część 3.

Spis treści

Wprowadzenie do programu
duszpastersko-homiletycznego na rok 2006/2007
IX NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 03.06.2007
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – 07.06.2007
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.06.2007
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – 15.06.2007
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.06.2007
XII NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA – 24.06.2007
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – 29.06.2007
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.07.2007
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.07.2007
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.07.2007
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.07.2007
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2007
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.08.2007
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2007
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – 15.08.2007
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2007
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ – 26.08.2007
 

Fragment

Odczytywać „znaki czasu”

W wydanym na zakończenie Roku Jubileuszowego Liście apostolskim Novo millennio ineunte Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał, że program dla Kościoła na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa zawarty jest w Ewangelii oraz w żywej Tradycji i w istocie rzeczy skupiony jest wokół samego Chrystusa. Jan Paweł II podkreślił, że jest to ten sam program, co zawsze, niemniej jednak musi on brać pod uwagę epokę i kulturę oraz „ucieleśniać się w historycznej rzeczywistości każdej wspólnoty kościelnej” (NMI 29). Stąd konieczne jest, aby program ten znalazł „wyraz we wskazaniach duszpasterskich dostosowanych do sytuacji każdej wspólnoty” (tamże) oraz aby towarzyszyły mu konkretne działania duszpasterskie.
We wspomnianym liście Ojciec Święty zwrócił się do Kościołów lokalnych, aby określiły „elementy programu – cele i metody pracy, zasady formacji i doskonalenia duszpasterzy i ich współpracowników, sposoby poszukiwania potrzebnych środków – dzięki którym orędzie Chrystusa może docierać do ludzi, kształtować wspólnoty, głęboko na nie oddziaływać poprzez świadectwo o wartościach ewangelicznych, składane także w życiu społecznym i kulturze” (tamże).
Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, odnosząc się do wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II, przygotowywała program duszpasterski na kolejne lata dla Kościoła w Polsce, a jego punktem wyjścia są sugestie zawarte najpierw w Liście apostolskim Novo millennio ineunte, a następnie w adhortacji Ecclesia in Europa.
Biorąc pod uwagę – ukazaną również przez Ojca Świętego – konieczność większego uwzględniania okoliczności życiowych ludzi współczesnych, przeżywanych przez nich problemów oraz potrzebę skuteczniejszej ewangelizacji, Komisja postanowiła w ubiegłym roku przyjąć za punkt wyjścia w opracowaniu zadań pastoralnych aktualne uwarunkowania i sytuacje, w których znajduje się człowiek żyjący w Kościele w Polsce, i w drugiej niejako kolejności odnosić się do dokumentów Kościoła. Jest to też uwzględnienie nauki Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym stwierdził: „Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasu i wyjaśniać je w świetle Ewangelii tak, aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości” (KDK 4).
Pomoc w odczytywaniu znaków czasu w naszej Ojczyźnie i w Kościele w Polsce stanowi treść przemówień Ojca Świętego Benedykta XVI skierowanych do biskupów polskich w czasie wizyty Ad limina Apostolorum w 2005 roku oraz wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w maju ubiegłego roku.