Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku Część I Opracowanie zebranych źródeł Zobacz większe

Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku Część I Opracowanie zebranych źródeł

Nowy

ks. Stanisław Garnczarski

: Książki

59,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-251-3
rok wydania 2014
ilość stron 736
format B5

Spis treści

Table of contents
Wykaz skrótów źródeł
Wstęp

I. Dzieje
1. Adwent
1.1. Znaczenie słowa adventus
1.2. Kształtowanie się Adwentu jako okresu liturgicznego
1.2.1. Liturgia w Galii, Hiszpanii i północnej Italii
1.2.2. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia na Wschodzie i w Rawennie
1.2.3. Początki Adwentu w Rzymie
1.3. Maryjny charakter Adwentu
1.4. Praktyka sprawowania mszy wotywnej „Rorate”
2. Charakterystyka źródeł
2.1. Ośrodki wydawnicze i wydawnictwa
2.2. Autorzy wydawnictw
2.3. Ogólna zawartość źródeł i układ wewnętrzny materiału
2.3.1. Śpiewniki
2.3.1.1. Typy struktury repertuarowej
2.3.1.2. Charakterystyka wybranych śpiewników
2.3.2. Kancjonały
2.3.3. Modlitewniki
2.4. Pieśni adwentowe oraz śpiewane w Adwencie zawarte w badanych źródłach

II. Teksty
1. Początki polskiej pieśni i jej tematyka
2. Źródła tekstów
2.1. Pieśni mające swe źródło w łacińskich hymnach brewiarzowych
2.1.1. Roczny cykl okresów liturgicznych – temporale
2.1.1.1. Okres Adwentu
2.1.1.2. Okres zwykły
2.1.2. Roczny cykl dni świątecznych – sanctorale
2.2. Sekwencja Mittit ad Virginem
2.3. Ave Hierarchia – łaciński trop do sekwencji Mittit ad Virginem
2.4. Pieśni tzw. Hejnały Roratne
2.5. Inne źródła pieśni
2.5.1. Pieśni inspirowane tekstami biblijnymi
2.5.2. Pieśni o innej proweniencji
3. Warianty tekstów pieśni
4. Metryka
5. Rymy
6. Strofika

III. Melodyka
1. Źródła
1.1. Chorał gregoriański
1.2. Inne źródła
2. Melodie
2.1. Poliwersyjność melodii oraz kontrafaktury
2.2. Warianty melodii będących źródłami
2.3. Wariabilność melodii badanych pieśni
2.4. Właściwości tonalne
2.5. Cechy formy melodycznej
2.5.1. Zakres melodii (ambitus)
2.5.2. Kierunek rozwoju linii melodycznej
2.5.3. Przebieg interwałowy melodii
3. Architektonika
3.1. Formy jednoczęściowe
3.2. Formy dwuczęściowe
3.3. Formy trzyczęściowe
3.4. Formy czteroczęściowe
3.5. Formy refrenowe
3.6. Styl psalmodyczny
4. Rytmika
4.1. Schematy rytmiczno-metryczne
4.1.1. Na podłożu metrum parzystego
4.1.2. Na podłożu metrum nieparzystego
4.1.3. Na podłożu metrum mieszanego
4.2. Schematy rytmiczne w zapisach bezmetrycznych
4.2.1. W oparciu o wersyfikację izosylabiczną
4.2.2. W oparciu o wersy heterosylabiczne regularne

Zakończenie
Aneks. Repertuar pieśni w poszczególnych źródłach
Bibliografia
Indeks osobowy
Summary