Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym Zobacz większe

Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym

Nowy

o. Dariusz Borek O.Carm

: Książki

20,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-300-8
rok wydania 2015
ilość stron 140
format B5

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie


1. Delicta contra sextum Decalogi praeceptum – znaczenie

2. Ochrona karna szóstego przykazania Dekalogu według KPK/1983

2.1. Naruszenia w materii de sexto w związku z przestępstwem nadużycia środków społecznego przekazu
2.1.1. Istotne znamiona przestępstwa
2.1.2. Sankcje karne

2.2. Naruszenia w materii de sexto w związku z przestępstwem przymusu fizycznego wobec osób duchownych i konsekrowanych
2.2.1. Istotne znamiona przestępstwa
2.2.2. Sankcje karne

2.3. Naruszenia w materii de sexto w związku z przestępstwem nieposłuszeństwa wobec władzy kościelnej w sprawach doktrynalnych
2.3.1. Istotne znamiona przestępstwa
3.3.2. Sankcje karne

2.4. Naruszenia w materii de sexto w związku z sakramentem spowiedzi
2.4.1. Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu
2.4.1.1. Istotne znamiona przestępstwa
2.4.1.2. Sankcje karne
2.4.2. Sollicitatio ad turpia
2.4.2.1. Istotne znamiona przestępstwa
2.4.2.2. Sankcje karne
2.5. Przestępstwa przeciwko obyczajom
2.5.1. Konkubinat oraz inne permanentne grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu
2.5.1.1. Istotne znamiona przestępstwa
2.5.1.1.1. Konkubinat
2.5.1.1.2. Grzech permanentny i wywołujący zgorszenie
2.5.1.2. Sankcje karne
2.5.2. Inne wykroczenia przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu
2.5.2.1. Istotne znamiona przestępstwa
2.5.2.1.1. Przymus
2.5.2.1.2. Groźby
2.5.2.1.3. Działanie publiczne
2.5.2.1.4. Popełnienie przestępstwa z małoletnim poniżej 16 roku życia
2.5.2.2. Sankcje karne

3. Ochrona karna szóstego przykazania Dekalogu po promulgacji KPK/1983

3.1. Naruszenia w materii de sexto w Normach De gravioribus delictis z 2001 roku
3.1.1. Zagadnienia wstępne
3.1.2. Przestępstwa przeciwko świętości sakramentu pokuty
3.1.2.1. Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu
3.1.2.1.1. Istotne znamiona przestępstwa
3.1.2.1.2. Sankcja karna
3.1.2.2. Sollicitatio ad turpia
3.1.2.2.1. Istotne znamiona przestępstwa
3.1.2.2.2. Sankcje karne
3.1.3. Przestępstwo przeciwko obyczajom
3.1.3.1. Istotne znamiona przestępstwa
3.1.3.2. Sankcje karne

3.2. Naruszenia w materii de sexto w Normach De delictis reservatis z 2010 roku
3.2.1. Zagadnienia wstępne
3.2.2. Przestępstwa przeciwko świętości sakramentu pokuty
3.2.2.1. Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu
3.2.2.1.1. Istotne znamiona przestępstwa
3.2.2.1.2. Sankcje karne
3.2.2.2. Sollicitatio ad turpia
3.2.2.2.1. Istotne znamiona przestępstwa
3.2.2.2.2. Sankcje karne
3.2.3. Przestępstwa przeciwko obyczajom
3.2.3.1. Istotne znamiona przestępstw
3.2.3.1.1. Przestępstwo molestowania seksualnego małoletnich przez duchownego
3.2.3.1.2. Przestępstwo pornografii dziecięcej
3.2.3.2. Sankcje karne

Podsumowanie

Bibliografia