KATECHEZY RADIOMARYJNE W ODBIORZE SŁUCHACZY Studium teologiczno-językowe Zobacz większe

KATECHEZY RADIOMARYJNE W ODBIORZE SŁUCHACZY Studium teologiczno-językowe

Nowy

ks. Hieronim Kosiarski

: Książki

34,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-234-6
rok wydania 2014
ilość stron 296
format B5

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział pierwszy:
Katecheza jako element działalności Kościoła

1. Pojęcie katechezy
2. Źródła katechezy
3. Treść katechezy
4. Wymiary katechezy
5. Funkcje katechezy
6. Język katechezy
7. Cel i zadania katechezy
8. Rodzaje katechezy
8.1. Katecheza bezpośrednia
8.2. Katecheza zapośredniczona
9. Kontekst katechezy
10. Nadawca w procesie katechizacji
11. Odbiorca w procesie katechizacji

Rozdział drugi:
Radio Maryja nadawcą katechez

1. Geneza i rozwój rozgłośni
2. Charakterystyka rozgłośni
3. Ramówka rozgłośni
4. Audycje katechetyczne
5. Głosiciele katechez
6. Słuchacze audycji

Rozdział trzeci:
Analiza leksemów odnoszących się do Osób Boskich

1. Słowo BÓG
1.1. Słowo BÓG w Katechizmie Kościoła Katolickiego
1.2. Znaczenie słowa BÓG w monologowych częściach audycji
1.3. BÓG w rozmowach ze słuchaczami
2. Słowo CHRYSTUS
2.1. Rozumienie słowa CHRYSTUS w Katechizmie Kościoła Katolickiego
2.2. Słowo CHRYSTUS w wypowiedziach głosicieli
2.3. CHRYSTUS w świadomości słuchaczy
3. Wyrażenie DUCH ŚWIĘTY
3.1. Katechizmowe znaczenie wyrażenia DUCH ŚWIĘTY
3.2. Wyrażenie DUCH ŚWIĘTY w mentalności głosicieli
3.3. DUCH ŚWIĘTY w wyobrażeniach słuchaczy
4. Zestawienie TRÓJCA ŚWIĘTA
4.1. Wyrażenie TRÓJCA ŚWIĘTA w Katechizmie Kościoła Katolickiego
4.2. Zestawienie TRÓJCA ŚWIĘTA w monologach głosicieli
4.3. Wyrażenie TRÓJCA ŚWIĘTA w wypowiedziach słuchaczy

Rozdział czwarty:
Analiza leksemów określających
inne byty osobowe świata nadprzyrodzonego

1. Słowo MARYJA
1.1. MARYJA w Katechizmie Kościoła Katolickiego
1.2. MARYJA w wypowiedziach głosicieli
1.3. MARYJA w wypowiedziach słuchaczy
2. Zestawienie ŚWIĘTY JÓZEF
2.1. ŚWIĘTY JÓZEF w Katechizmie Kościoła Katolickiego
2.2. Znaczenie wyrażenia ŚWIĘTY JÓZEF w monologach głosicieli
3. Słowo ANIOŁ
3.1. Katechizmowe znaczenie słowa ANIOŁ
3.2. Słowo ANIOŁ w wypowiedziach głosicieli
3.3. Wyobrażenie ANIOŁA w świadomości słuchaczy
4. Leksem SZATAN
4.1. Znaczenie słowa SZATAN w Katechizmie Kościoła Katolickiego
4.2. Słowo SZATAN w wypowiedziach głosicieli
4.3. SZATAN w głosach słuchaczy

Rozdział piąty:
Analiza leksemów dotyczących bytów osobowych świata doczesnego

1. Słowo CZŁOWIEK
1.1. Pojęcie CZŁOWIEKA w Katechizmie Kościoła Katolickiego
1.2. CZŁOWIEK w monologowych częściach audycji
1.3. Znaczenie słowa CZŁOWIEK w odbiorze słuchaczy
2. Leksem CHRZEŚCIJANIN
2.1. Katechizmowe znaczenie leksemu CHRZEŚCIJANIN
2.2. Znaczenie słowa CHRZEŚCIJANIN w wypowiedziach głosicieli
2.3. Słowo CHRZEŚCIJANIN w głosach słuchaczy

Rozdział szósty:
Próba oceny odbioru radiomaryjnych katechez

1. Pozytywne strony katechezy radiomaryjnej
1.1. Możliwość zapoznania się z autentycznym nauczaniem Kościoła
1.2. Dostęp do treści przedstawionych w sposób przystępny
1.3. Możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem
1.4. Odbiór prawd katechetycznych w aktualnym kontekście
1.5. Szansa uzyskania dodatkowych wyjaśnień
2. Niebezpieczeństwa związane z radiomaryjną katechezą
2.1. Zawężony adresat
2.2. Ograniczony wpływ na wiedzę religijną słuchaczy
2.3. Zbytnie uproszczenia w treści przekazu
2.4. Dualistyczna wizja świata
2.5. Stereotypizacja i etykietowanie
3. Postulaty dotyczące katechezy radiomaryjnej
3.1. Określenie grupy docelowej
3.2. Uatrakcyjnienie audycji
3.3. Zwiększenie precyzji wypowiedzi
3.4. Zadbanie o otwartość i pozytywny wymiar przekazu

Zakończenie

Bibliografia