Rota Hiszpańska Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii (studium historyczno-prawne) Zobacz większe

Rota Hiszpańska Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii (studium historyczno-prawne)

Nowy

ks. Robert Kantor

: Książki

39,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-131-8
rok wydania 2013
ilość stron 356
format B5

Spis treści

Objaśnienie skrótów

Wstęp

Rozdział pierwszy
ROTA RZYMSKA JAKO PIERWOWZÓR ROTY HISZPAŃSKIEJ
1. Geneza procesu kanonicznego
1.1. Przedchrześcijańskie prawo procesowe
1.2. Rozwój historyczny procesu kanonicznego
2. Powstanie Roty Rzymskiej
2.1. Sądownictwo papieskie
2.2. Stali audytorzy
2.3. Kolegialność i turnusy w Rocie
2.4. Działalność Roty do roku 1870
2.4.1. Okres ustalania się kompetencji Roty
2.4.2. Okres rozkwitu Roty w XV i XVI wieku
2.4.3. Upadek znaczenia Roty Rzymskiej po Soborze Trydenckim
2.4.4. Działalność Roty od Kodeksu Grzegorza XVI
2.4.5. Wznowienie działalności Roty
3. Aktualny obraz prawny Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej
3.1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
3.2. Konstytucja apostolska Pastor bonus z 1988 roku
3.3. Normy Roty Rzymskiej z 1994 roku
3.4. Kompetencje Roty Rzymskiej na podstawie m. p. Quaerit semper
Podsumowanie

Rozdział drugi
TRYBUNAŁ NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W HISZPANII
1. Geneza Trybunału Nuncjusza
1.1. Sądownictwo w Hiszpanii wizygockiej
1.2. Działalność delegata papieskiego Jana Defensora w Hiszpanii
1.3. Trybunał inkwizycyjny
1.4. Trudności ze wskazaniem dokładnej daty powstania Trybunału Nuncjusza
2. Natura prawna Trybunału Nuncjusza
2.1. Trybunał jednoosobowy
2.2. Trybunał delegowany Biskupa Rzymskiego
2.3. Trybunał apostolski
2.4. Trybunał konkordatowy
2.5. Uprzywilejowana natura trybunału?
3. Funkcjonowanie Trybunału Nuncjusza i proces konstytuowania się Trybunału Roty Hiszpańskiej
3.1. Reforma trydencka dotycząca jurysdykcji
3.2. Protesty przeciwko Trybunałowi Nuncjusza
3.2.1. Komisja z 1632 roku
3.2.2. Memoriał J. Chumacero i D. Pimentala
3.3. Ugoda biskupa Fachinetti
3.4. Konkordat z 1737 roku
Podsumowanie

Rozdział trzeci
TRYBUNAŁ ROTY NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W HISZPANII W LATACH 1771-1947 (ROTA KLEMENTYŃSKA)
1. Utworzenie Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii
1.1. Obsada personalna i pierwsze wątpliwości w działaniu Trybunału Roty Klementyńskiej
1.2. Sukcesywne zawieszanie i wznawianie działalności Rot
2. Natura prawna Trybunału Roty Klementyńskiej
2.1. Trybunał zwyczajny
2.2. Władza sędziów rotalnych
2.3. Trybunał kolegialny
2.4. Trybunał „najwyższy” apelacji
3. Zniesienie Roty Nuncjatury w czasie Drugiej Republiki i próby jej restauracji
3.1. Kościół katolicki w Hiszpanii w okresie Drugiej Republiki
3.2. Ustawodawstwo republikańskie w sprawach dotyczących małżeństwa i spraw małżeńskich
3.3. Zniesienie Roty Hiszpańskiej przez Piusa XI
3.4. Trybunał Roty Nuncjatury podczas prób uregulowania stosunków Drugiej Republiki ze Stolicą Apostolską
3.5. Negocjacje między Stolicą Apostolską a rządem hiszpańskim
3.6. Chronologia dokumentów przed opublikowaniem m. p. Apostolico Hispaniorum Nuntio
Podsumowanie

Rozdział czwarty
NATURA I KOMPETENCJE ROTY NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W HISZPANII OD 1947 DO 1999 ROKU (ROTA PIUSA)
1. Utworzenie Trybunału Roty Piusa
2. Struktura Trybunału Roty Hiszpańskiej
2.1. Nuncjusz apostolski
2.2. Kolegium rotalne
2.3. Audytorzy
2.4. Dziekan
2.5. Pełnomocnicy i adwokaci
2.6. Promotor sprawiedliwości, obrońca węzła i notariusze
2.7. Inni urzędnicy
2.8. Turnusy rotalne
2.9. Inne przepisy porządkowe
3. Właściwość Trybunału Roty Piusa
3.1. Właściwość terytorialna
3.2. Właściwość z racji przyjmowanych spraw
3.3. Właściwość Roty Nuncjatury w pierwszej instancji
3.4. Właściwość Roty Nuncjatury w drugiej instancji
3.5. Właściwość Roty Nuncjatury w dalszej instancji
3.6. Właściwość Roty Nuncjatury oprócz przyjmowania apelacji od wyroku
3.7. Właściwość ze względu na tymczasowe zamieszkanie
3.8. Rozpoznanie zarzutu niewłaściwości sądu
4. Procedury postępowania w Trybunale Roty Piusa
4.1. Relacja Roty Nuncjatury do trybunałów niższych
4.2. Szybkość rozwiązywania spraw
4.3. Zlecenie nuncjusza
4.4. Język Roty Piusa
4.5. Zdolność strony powodowej w Rocie Nuncjatury
4.6. Małżeństwo zaskarżone przez promotora sprawiedliwości
4.7. Apelacje do Roty Nuncjatury
4.8. Wezwania i inne akty procesowe
4.9. Koszty procesowe w Rocie Nuncjatury
5. Kuria Rzymska i Rota Piusa
6. Inne uwagi na temat Trybunału Roty Nuncjatury
6.1. Zakonnicy w Rocie Piusa
6.2. Studium rotalne
6.3. Inne trybunały trzeciej instancji
6.4. Organizacja sądownictwa kościelnego w Hiszpanii po wejściu w życie m. p. Apostolio Hispaniarum Nuntio
6.5. Rota Nuncjatury a porządek prawa cywilnego w Hiszpanii
Podsumowanie

Rozdział piąty
AKTUALNA STRUKTURA PRAWNA I ZADANIA ROTY HISZPAŃSKIEJ (ROTA JANA PAWŁA II)
1. Próba definicji i skład personalny Roty Jana Pawła II
2. Zadania pracowników trybunału
2.1. Władza nuncjusza w Rocie Hiszpańskiej
2.2. Zadania dziekana
2.3. Adwokaci i pełnomocnicy
3. Właściwość trybunału
3.1. W pierwszej instancji
3.2. W drugiej instancji
3.3. W trzeciej lub dalszej instancji
4. Uwagi i kontrowersje na temat kompetencji Roty Hiszpańskiej według Norm 1999
4.1. Sytuacja sprzed 1999 roku
4.2. Nowe rozstrzygnięcia w sprawie kompetencji
4.3. Apelacja do Roty Rzymskiej
4.4. Querela nullitatis oraz restitutio in integrum
4.5. Tabele kompetencji
5. Procedury sądowe
5.1. Wprowadzenie sprawy do Roty
5.2. Notyfikacja przez edykt
5.3. Ugoda
5.4. Instrukcja sprawy
5.5. Zaskarżenie dekretu ponensa
5.6. Powołanie opiekuna lub kuratora
5.7. Sprawy ekonomiczne
5.8. Zależność Roty Hiszpańskiej od Sygnatury Apostolskiej
6. Wpływ Roty Jana Pawła II na sądownictwo kościelne w Hiszpanii
6.1. Ochrona ius defensionis
6.2. Zmniejszenie kosztów procesowych
6.3. Rota Hiszpańska jako inspiracja dla sędziów i niższych trybunałów
Konkluzje rozdziału piątego

Zakończenie

Bibliografia

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

Summary

Table of Content

Resumen

Índice