PAPIESKA ZŁOTA RÓŻA 1095-2005 Zobacz większe

PAPIESKA ZŁOTA RÓŻA 1095-2005

Nowy

ks. Ryszard Kurek

: Książki

29,00 zł

Opis

Książka Papieska Złota Róża przedstawia historię papieskiego daru, począwszy od XI wieku, kiedy pierwsza Złota Róża została wręczona hrabiemu Andegawenii. Na tle bogatej historii Autor opisuje dzieje poszczególnych Róż. A były one niejednokrotnie zaskakujące, gdyż Róże wręczano nie tylko osobom o nieposzlakowanej opinii. Warto sięgnąć po tę książkę, która w swej treści nie ukrywa niewygodnych faktów i w sposób pasjonujący ukazuje losy papieskich Złotych Róż.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733297-8-2
rok wydania 2012
ilość stron 546
format B5

Spis treści

PODZIĘKOWANIA

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

URBAN II (1088-1099)
EUGENIUSZ III (1145-1153)
ALEKSANDER III (1159-1181)
LUCJUSZ III (1181-1185)
HONORIUSZ III (1216-1227)
GRZEGORZ IX (1227-1241)
INNOCENTY IV (1243-1254)
BENEDYKT XI (1303-1304)
KLEMENS V (1305-1314)
JAN XXII (1316-1334)
BENEDYKT XII (1334-1342)
KLEMENS VI (1342-1352)
INNOCENTY VI (1352-1362)
URBAN V (1362-1370)
GRZEGORZ XI (1370-1378)
URBAN VI (1378-1389)
KLEMENS VII (1378-1394), antypapież
BONIFACY IX (1389-1404)
GRZEGORZ XII (1406-1415)
BENEDYKT XIII (1394-1424), antypapież
ALEKSANDER V (1409-1410), antypapież
JAN XXIII (1410-1419), antypapież
MARCIN V (1417-1431)
EUGENIUSZ IV (1431-1447)
MIKOŁAJ V (1447-1455)
KALIKST III (1455-1458)
PIUS II (1458-1464)
PAWEŁ II (1464-1471)
SYKSTUS IV (1471-1484)
INNOCENTY VIII (1484-1492)
ALEKSANDER VI (1492-1503)
JULIUSZ II (1503-1513)
LEON X (1513-1521)
HADRIAN VI (1522-1523)
KLEMENS VII (1523-1534)
PAWEŁ III (1534-1549)
JULIUSZ III (1550-1555)
PAWEŁ IV (1555-1559)
PIUS IV (1559-1565)
PIUS V (1566-1572)
GRZEGORZ XIII (1572-1585)
SYKSTUS V (1585-1590)
KLEMENS VIII (1592-1605)
PAWEŁ V (1605-1621)
URBAN VIII (1623-1644)
INNOCENTY X (1644-1655)
ALEKSANDER VII (1655-1667)
KLEMENS IX (1667-1669)
KLEMENS X (1670-1676)
INNOCENTY XI (1676-1689)
INNOCENTY XII (1691-1700)
KLEMENS XI (1700-1721)
BENEDYKT XIII (1724-1730)
KLEMENS XII (1730-1740)
BENEDYKT XIV (1740-1758)
KLEMENS XIII (1758-1769)
KLEMENS XIV (1769-1774)
PIUS VI (1775-1799)
PIUS VII (1800-1823)
LEON XII (1823-1829)
PIUS VIII (1829-1831)
GRZEGORZ XVI (1831-1846)
PIUS IX (1846-1878)
LEON XIII (1878-1903)
PIUS X (1903-1914)
PIUS XI (1922-1939)
PIUS XII (1939-1958)
JAN XXIII (1958-1963)
PAWEŁ VI (1963-1978)
JAN PAWEŁ II (1978-2005)

ANEKSY
1. Alexandri III papae ad Ludovicum VII Francorum regem Epistola CXXXII
2. Bulla Eugeniusza IV z 1435 roku nadająca Złotą Różę cesarzowi Zygmuntowi I
3. Bulla Mikołaja V z 10 czerwca 1448 roku nadająca Złotą Różę cesarzowi Fryderykowi III
4. Brewe Mikołaja V z 24 grudnia 1449 roku nadające Złotą Różę Ludwikowi Fregoso (Campofregoso), doży Genui
5. Brewe Kaliksta III z 24 maja 1457 roku nadające Złotą Różę królowi Francji Karolowi VII
6. Brewe Innocentego VIII z 12 marca 1486 roku nadające Złotą Różę królowi Szkocji
7. Brewe Innocentego VIII z 15 kwietnia 1489 roku nadające Złotą Różę księciu Kleve
8. Brewe Leona X z 23 października 1518 roku nadające Złotą Różę księciu elektorowi saskiemu Fryderykowi III Mądremu
9. Podziękowanie Henryka VIII dla papieża Klemensa VII za Złotą Różę
10. Towarzystwo Najświętszego Obrazu Zbawiciela, Zapis w kronice o nadaniu Złotej Róży szpitalowi Sanctissimi Salvatoris
11. Breve Juliusza III z 26 stycznia 1555 roku nadające Złotą Różę Marii I, królowej Anglii
12. Brewe Piusa IV z 16 marca 1562 roku do księcia Albrechta V Bawarskiego
13. Podziękowanie Sebastiana Veniera, doży Wenecji, za Złotą Różę
14. Brewe Grzegorza XIII z 17 września 1584 roku nadające Złotą Różę sanktuarium w Loreto
15. Brewe Sykstusa V nadające Złotą Różę Jakobie, księżnej Jülich-Kleve-Berg
16. Brewe Klemensa VIII z 28 maja 1592 roku nadające Złotą Różę Annie, żonie króla Polski Zygmunta III Wazy
17. Brewe Pawła V z 23 kwietnia 1616 roku nadające Złotą Różę cesarzowej Annie
18. Brewe Urbana VIII z 30 maja 1625 roku nadające Złotą Różę królowej Henrietcie Marii
19. Brewe Urbana VIII z 19 grudnia 1629 roku nadające Złotą Różę katedrze w Spoleto
20. Brewe Urbana VIII z 28 lipca 1630 roku nadające Złotą Różę Marii Annie, żonie cesarza Ferdynanda III
21. Brewe Urbana VIII z 5 lipca 1635 roku nadające Złotą Różę Marii Annie, żonie elektora Bawarii
22. Ordo servandus in traditione Ensis et Rosae aureae. Ad Illustris. ac Reverendis. D. Archiepiscopum Andrinopolitanum apud Regem Poloniae Apostolicae Sedis Nuncium
23. Brewe Aleksandra VII z 29 maja 1658 roku nadające Złotą Różę miastu Sienie
24. Brewe Klemensa IX z 1 maja 1668 roku nadające Złotą Różę królowej Francji Marii Teresie
25. Brewe Klemensa X z 18 października 1671 roku nadające Złotą Różę królowej Polski Marii Eleonorze
26. Brewe Innocentego XI z 25 marca 1684 roku nadające Złotą Różę królowej Polski Marii Kazimierze Sobieskiej
27. Brewe Innocentego XII z 9 stycznia 1699 roku do cesarzowej Amalii Wilhelminy
28. List Klemensa XI z 25 sierpnia 1714 roku do Elżbiety, żony króla Hiszpanii Filipa V
29. Brewe Grzegorza XVI do Ferdynanda Karola, króla Węgier, nadające Złotą Różę jego małżonce, Marii Annie Sabaudzkiej
30. Brewe Grzegorza XVI z 11 października 1833 roku nadające Złotą Różę bazylice św. Marka w Wenecji
31. Brewe Grzegorza XVI z 12 marca 1842 roku nadające Złotą Różę Marii II da Gloria, królowej Portugalii
32. Brewe Leona XIII z 20 czerwca 1886 roku nadające Złotą Różę Marii Krystynie, regentce Hiszpanii
33. Brewe Piusa XI do Alberta I, króla Belgów
34. Pius XI do Elżbiety, królowej Belgów
35. Motu proprio Piusa XII nadające Złotą Różę bazylice metropolitalnej w Goa (Indie)

BIBLIOGRAFIA

INDEKS OSÓB

SPIS TREŚCI