DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ Okólniki rozesłane przez Kurię tarnowską w latach 1951-1956 Tom 1 Zobacz większe

DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ Okólniki rozesłane przez Kurię tarnowską w latach 1951-1956 Tom 1

Nowy

Ks. Marek Łabuz

: Dzieje Diecezji Tarnowskiej
: Książki

44,00 zł

Opis

Zbiór okólników rozesłanych przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie do księży dziekanów w latach 1951-1956, a więc w okresie, w którym w wyniku zakazu władz komunistycznych zawieszone zostało wydawanie oficjalnego pisma diecezjalnego, „Currendy”. Okólniki zawierały różne materiały: dokumenty kongregacji watykańskich, listy biskupa ordynariusza, jego odezwy, komunikaty kurialne etc. Dużo miejsca zajmuje w nich problematyka odnowy liturgii Triduum Paschalnego, a także zagadnienia napiętych relacji między Kościołem a państwem. Ksiązka inauguruje nową serię edytorską – „Dzieje diecezji tarnowskiej”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733290-4-1
rok wydania 2011
ilość stron 444
format B5
oprawa miękka

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE

WPROWADZENIE

Druki urzędowe Konsystorza i Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Charakterystyka okólników rozesłanych przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie w latach 1951-1956

DOKUMENTY

1. List pasterski bp. Jana Stepy z okazji ogłoszenia dogmatu
o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny [6 stycznia 1951 r.]

2. Odezwa bp. Jana Stepy do duchowieństwa o powstrzymanie się
od działalności politycznej [6 stycznia 1951 r.]

3. O rozszerzeniu przywilejów Roku Świętego 1950 na cały świat katolicki
w 1951 r. i inne komunikaty bp. Jana Stepy [15 stycznia 1951 r.]

4. Komunikat o Wielkopostnej Akcji Trzeźwości i Miłosierdzia
[22 stycznia 1951 r.]

5. List bp. Jana Stepy o trzeźwości na Wielki Post
[4 lutego 1951 r.]

6. Komunikat Episkopatu Polski w sprawie Ziem Zachodnich,
reskrypt zezwalający na trinowanie Mszy świętej
i na odprawianie Mszy świętej wieczorem [12 lutego 1951 r.]

7. List bp. Zygmunta Choromańskiego, sekretarza Episkopatu Polski,
do ministra Antoniego Bidy, dyrektora Urzędu ds. Wyznań,
w sprawie wykonania niektórych przepisów
dekretu o postępowaniu podatkowym [12 lutego 1951 r.]

8. Pro memoria sekretarza Episkopatu Polski
w sprawie działalności duchowieństwa w powojennej sytuacji politycznej,
wyjaśnienie w sprawie podatku dochodowego księży [20 lutego 1951 r.]

9. Komunikaty o rekolekcjach dla młodzieży szkolnej i o konkursie
na probostwa [26 lutego 1951 r.]

10. Dekret Kongregacji Obrzędów o wznowieniu uroczystej
wigilii Zmartwychwstania Pańskiego oraz zarządzenia wykonawcze
wikariusza generalnego bp. Karola Pękali do dekretu [11 marca 1951 r.]

11. Komunikat w sprawie wykupywania przez kapłanów
podatkowych kart rejestracyjnych [15 marca 1951 r.]

12. Zarządzenia w sprawie sprawozdań z przebiegu uroczystości wigilii
Zmartwychwstania Pańskiego i rezurekcji, zabezpieczenia tabernaku-lum,
komunikaty o nowych publikacjach wydawnictw katolickich
i innych sprawach [31 marca 1951 r.]

13. Zarządzenie bp. Jana Stepy w sprawie uroczystości Wniebowstąpienia
Pańskiego i drugiego dnia Zielonych Świąt [20 kwietnia 1951 r.]

14. Zarządzenie bp. Jana Stepy w sprawie nabożeństw majowych
[23 kwietnia 1951 r.]

15. Uwagi dla dziekanów w sprawie wizytacji kanonicznej
[24 kwietnia 1951 r.]

16. Zarządzenia wikariusza generalnego bp. Karola Pękali
w sprawie obchodzenia uroczystości Apostołów Piotra i Pawła
i różne komunikaty [18 czerwca 1951 r.]

17. List bp. Jana Stepy do rodziców w sprawie uczęszczania dzieci
na religię w szkole [25 czerwca 1951 r.]

18. Wezwanie bp. Jana Stepy w sprawie odpustu jubileuszowego
za zmarłych biskupów i kapłanów, komunikaty i zarządzenia
w innych sprawach [18 VII 1951 r.]

19. List pasterski bp. Jana Stepy na Niedzielę Kapłańską
[15 września 1951 r.]

20. Komunikat o liście Ojca Świętego do Episkopatu Polski z okazji
poświęcenia Polski przez biskupów Niepokalanemu Sercu Maryi,
odezwa bp. Jana Stepy w sprawie odbudowy kościołów warszawskich,
komunikat bp. Michała Klepacza o procesach beatyfikacyjnych
[7 listopada 1951 r.]

21. List bp. Jana Stepy do młodzieży o potrzebie życia chrześcijańskiego
[13 listopada 1951 r.]

22. Odezwa bp. Jana Stepy do wiernych w sprawie ochrony kościołów
[24 listopada 1951 r.]

23. List pasterski bp. Jana Stepy na Tydzień Miłosierdzia
[8 grudnia 1951 r.]

24. Poufne wyjaśnienie bp. Jana Stepy udzielone księżom w sprawie
obchodzenia świąt zniesionych przez państwo oraz różne komunikaty
[17 grudnia 1951 r.]

25. List pasterski arcybiskupów i biskupów polskich
w obronie życia nienarodzonych [1 stycznia 1952 r.]

26. List Episkopatu Polski do przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej
w sprawie projektu konstytucji [11 lutego 1952 r.]

27. Zarządzenia bp. Jana Stepy na Wielki Post i różne komunikaty
[12 lutego 1952 r.]

28. Komunikat o zmianie przepisów dokonanych przez Stolicę Apostolską
w liturgii Wielkiej Soboty oraz rozporządzenia bp. Jana Stepy
w tej sprawie [27 marca 1952 r.]

29. List pasterski bp. Jana Stepy „Eucharystia ośrodkiem życia
chrześcijańskiego”, cz. I: „Eucharystia jako nieustająca
Ofiara Nowego Zakonu” [III niedziela przed Wielkim Postem 1952 r.]

30. List pasterski bp. Jana Stepy „Eucharystia ośrodkiem życia
chrześcijańskiego”, cz. II: „O częstej Komunii świętej”
[Wielki Czwartek 1952 r.]

31. List pasterski bp. Jana Stepy „Eucharystia ośrodkiem życia
chrześcijańskiego”, cz. III: „Adorujemy Najświętszy Sakrament”
[3 maja 1952 r.]

32. Ankieta dotycząca sprawozdań z nabożeństw w Wielką Sobotę
oraz komunikaty o zmarłych kapłanach [17 kwietnia 1952 r.]

33. Wyjaśnienie bp. Jana Stepy w sprawie nauki religii w kościele
[2 maja 1952 r.]

34. Odezwa bp. Jana Stepy do księży dziekanów w sprawie zachowania księży
w miejscowościach wypoczynkowych i kuracyjnych [3 maja 1952 r.]

35. Odezwa bp. Jana Stepy w sprawie Dnia KUL, komunikaty
o ogólnopolskim kursie katechetycznym, w sprawie odbudowy
kościoła Mariackiego w Gdańsku i w innych sprawach [15 maja 1952 r.]

36. List zastępcy sekretarza stanu Giovanni Battisty Montiniego
do bp. Jana Stepy z okazji Roku Eucharystycznego [12 czerwca 1952 r.]

37. O rekolekcjach kapłańskich, o konkursie na opróżnione probostwa,
o nieważności chrztu anglikańskiego i inne komunikaty bp. Jana Stepy
[27 czerwca 1952 r.]

38. O egzaminach wikariuszowskich, rekolekcjach kapłańskich,
warunkach, trybie i organizacji przyjęć na I rok studiów na KUL
i inne komunikaty wikariusza generalnego ks. inf. Jana Bochenka
[14 lipca 1952 r.]

39. List bp. Jana Stepy do rodziców w sprawie uroczystości eucharystycznych
dla dzieci [24 lipca 1952 r.]

40. Instrukcja w sprawie parafialnych uroczystości eucharystycznych dzieci
[31 lipca 1952 r.]

41. Instrukcja w sprawie dekretu o zniesieniu przez państwo wszelkich
fundacji kościelnych oraz różne komunikaty [7 sierpnia 1952 r.]

42. Wskazania dotyczące seminaristicum na rok szkolny 1952/1953,
komunikaty o podniesieniu wysokości taksy synodalnej,
o zbiórce na rzecz KUL i w innych sprawach [12 września 1952 r.]

43. Deklaracja Episkopatu Polski w sprawie wyborów do Sejmu
[19 września 1952 r.]

44. List pasterski bp. Jana Stepy na Niedzielę Kapłańską
i instrukcja w sprawie jej organizacji [20 września 1952 r.]

45. List bp. Jana Stepy do księży dziekanów w sprawie przygotowania
matek do religijnego kształcenia i wychowywania dzieci przedszkolnych
[29 października 1952 r.]

46. O obchodach Święta Młodzieży w uroczystość św. Stanisława Kostki
i inne komunikaty wikariusza generalnego bp. Karola Pękali
[6 listopada 1952 r.]

47. List bp. Jan Stepy na inaugurację roku akademickiego
w Seminarium Duchownym w Tarnowie [9 listopada 1952 r.]

48. Sprawozdanie ze sposobów odprawienia wznowionej
Wigilii Wielkanocnej i rezurekcji w 1952 r. [16 listopada 1952 r.]

49. Orędzie bp. Jana Stepy do wiernych na zakończenie
Roku Eucharystycznego oraz różne komunikaty i przypomnienia
[14 grudnia 1952 r.]

50. Życzenia bożonarodzeniowe bp. Jana Stepy dla duchowieństwa
i wiernych [20 grudnia 1952 r.]

51. Zarządzenia bp. Jana Stepy na Wielki Post [26 stycznia 1953 r.]

52. O rocznicy wyboru Piusa XII, o czytaniu Pasji, o liturgii
Wigilii Wielkanocnej i inne komunikaty wikariusza generalnego
ks. Franciszka Sierosławskiego [20 lutego 1953 r.]

53. Odezwa do wiernych w sprawie dyspensy od postu oraz komunikaty
o rekolekcjach dla młodzieży i w innych sprawach [7 marca 1953 r.]

54. Omówienie konstytucji apostolskiej Christus Dominus
oraz zarządzenia i inne wskazania wikariusza generalnego
ks. Franciszka Sierosławskiego [12 marca 1953 r.]

55. Instrukcja biskupów polskich „Duchowieństwo polskie w życiu
własnego narodu” [31 marca 1953 r.]

56. Zarządzenie bp. Jana Stepy z okazji triduum przed 700-leciem
kanonizacji św. Stanisława [15 kwietnia 1953 r.]

57. List bp. Jana Stepy z okazji 25-lecia kapłaństwa
sufragana tarnowskiego bp. Karola Pękali [8 czerwca 1953 r.]

58. Komunikaty bp. Jana Stepy o kongregacjach dekanalnych
poświęconych utrzymaniu księży wikariuszy
i o nauczaniu religii w szkole [12 czerwca 1953 r.]

59. O składce na odbudowę kościołów warszawskich, o wakacyjnych
wykładach dla duchowieństwa na KUL, o rekolekcjach dla kapłanów
i inne komunikaty bp. Jana Stepy [10 lipca 1953 r.]

60. Wykaz tematów na kongregację dekanalną na temat
wczesnej Komunii świętej [21 lipca 1953 r.]

61. O seminaristicum na rok szkolny 1953/1954, o taksie synodalnej,
Niedzieli Kapłańskiej i inne komunikaty [5 września 1953 r.]

62. List pasterski bp. Jana Stepy na Niedzielę Kapłańską
[8 września 1953 r.]

63. Deklaracja Episkopatu Polski w sprawie stosunków między państwem
i Kościołem oraz Oświadczenie wiceprezesa Rady Ministrów
Józefa Cyrankiewicza [28 września 1953 r.]

64. List bp. Jana Stepy do młodzieży i rodziców na Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny [8 grudnia 1953 r.]

65. Dekret Penitencjarii Apostolskiej o łaskach duchowych udzielonych
z racji Roku Maryjnego, wyjaśnienia Kurii Diecezjalnej w tej sprawie
wraz z modlitwą Ojca Świętego na Rok Maryjny [15 grudnia 1953 r.]

66. List bp. Jana Stepy do duchowieństwa na Boże Narodzenie
[15 grudnia 1953 r.]

67. Instrukcja do pkt. 6 Dekretu Penitencjarii Apostolskiej o łaskach
duchowych udzielonych z racji Roku Maryjnego, dekret w sprawie
procesu beatyfikacyjnego Marii Marceliny Darowskiej,
różne zarządzenia i komunikaty [7 stycznia 1954 r.]

68. Odezwa bp. Jana Stepy w sprawie dyspensy od postu
i różne zarządzenia i komunikaty [28 lutego 1954 r.]

69. Komunikat o ustanowieniu przez Radę Naczelną Roku Maryjnego
Dnia Modłów Kapłańskich ku czci Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej [19 marca 1954 r.]

70. O decyzji Stolicy Apostolskiej w sprawie liturgii Wigilii Paschalnej
i rezurekcji w 1954 r. i inne komunikaty [19 marca 1954 r.]

71. Zarządzenie w sprawie zabezpieczenia zabytkowych obiektów sakralnych
przed zniszczeniem oraz ich prawnej konserwacji [15 kwietnia 1954 r.]

72. O instrukcji Episkopatu Polski do kapłanów o nawoływanie wiernych
do wzmożonej pracy nad odbudową kraju i inne komunikaty
bp. Jana Stepy [6 maja 1954 r.] 288

73. Wskazania Episkopatu Polski wynikające z instrukcji o nawoływaniu
wiernych do wzmożonej pracy dla ojczyzny i różne komunikaty
[8 czerwca 1954 r.]

74. O kursie duszpasterskim, o wykładach dla duchowieństwa na KUL,
o obchodach 10-lecia Polski Ludowej i inne komunikaty bp. Jana Stepy
[21 czerwca 1954 r.]

75. List pasterski bp. Jana Stepy o pośrednictwie Najświętszej Maryi Panny
z okazji Roku Maryjnego [uroczystość Trójcy Świętej 1954 r.]

76. Komunikaty bp. Jana Stepy w sprawie obchodów Niedzieli Kapłańskiej
i o seminaristicum na rok szkolny 1954/1955 [7 września 1954 r.]

77. List pasterski bp. Jana Stepy na Niedzielę Kapłańską
[8 września 1954 r.]

78. Komunikat biskupa przemyskiego Franciszka Bardy o procesie
beatyfikacyjnym Józefa Sebastiana Pelczara, zarządzenia
Episkopatu Polski w sprawie ustalenia parafii, w której mają być
spisane akta obrzędów kościelnych [1 października 1954 r.]

79. Różne zarządzenia bp. Jana Stepy [28 października 1954 r.]

80. Odezwa bp. Jana Stepy na zakończenie Roku Maryjnego
[6 listopada 1954 r.] 319

81. Odezwa bp. Jana Stepy do duchowieństwa w sprawie KUL
i różne komunikaty [25 listopada 1954 r.]

82. List pasterski bp. Jana Stepy „Pokłosie Roku Maryjnego”
[5 grudnia 1954 r.]

83. List pasterski bp. Jana Stepy o miłosierdziu w planach
opatrzności Bożej [8 grudnia 1954 r.]

84. List bp. Jana Stepy do kapłanów na Boże Narodzenie
[19 grudnia 1954 r.]

85. Orędzie bp. Jana Stepy w sprawie płaskorzeźby
śp. abp. Leona Wałęgi [19 stycznia 1955 r.]

86. Odezwa do wiernych w sprawie Wielkiego Postu
oraz różne zarządzenia i komunikaty [2 lutego 1955 r.]

87. List pasterski bp. Jana Stepy na Wielki Post
i różne komunikaty [13 lutego 1955 r.]

88. Zarządzenie Episkopatu Polski w sprawie rekolekcji i współpracy
osób zakonnych w duszpasterstwie i różne komunikaty bp. Jana Stepy
[28 lutego 1955 r.]

89. List bp. Jana Stepy do kapłanów z okazji świąt
Zmartwychwstania Pańskiego [25 marca 1955 r.]

90. Odezwa bp. Jana Stepy w sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i różne komunikaty [4 maja 1955 r.]

91. Memoriał bp. Jana Stepy skierowany na ręce ministra Mariana
Zygmanowskiego, dyrektora Urzędu ds. Wyznań [15 maja 1955 r.]

92. O kursie duszpasterskim, rekolekcjach dla kapłanów,
składkach na fundusz zasiłkowy kapłanów i inne komunikaty
bp. Jana Stepy [10 czerwca 1955 r.]

93. Komunikaty o egzaminach wikariuszowskich [4 lipca 1955 r.]

94. List pasterski bp. Jana Stepy na Niedzielę Kapłańską
[8 września 1955 r.]

95. O procesie beatyfikacyjnym o. Bernarda Łubieńskiego, w sprawie
Niedzieli Kapłańskiej i niedzieli adoracyjnej i inne komunikaty
bp. Jana Stepy [10 września 1955 r.]

96. Instrukcja na Niedzielę Kapłańską [26 września 1955 r.]

97. Instrukcja Kongregacji Obrzędów o należytym odprawianiu
wznowionego porządku Wielkiego Tygodnia [16 listopada 1955 r.]

98. O nauczaniu religii w salach katechetycznych, wpisach ślubów do ksiąg
ochrzczonych i inne komunikaty bp. Jana Stepy [21 listopada 1955 r.]

99. List bp. Jana Stepy do młodzieży [8 grudnia 1955 r.]

100. O mszy wotywnej w pierwszą sobotę miesiąca, o obowiązku czytania
i przechowywania okólników kurialnych, o składce na cathedraticum
i inne komunikaty bp. Jana Stepy [18 grudnia 1955 r.]

101. List bp. Jana Stepy do duchowieństwa na Boże Narodzenie
[24 grudnia 1955 r.]

102. Zarządzenia bp. Jana Stepy na Wielki Post, przypomnienie o zaległych
składkach, o budowie kościołów i kaplic, komunikaty o urządzaniu
rekolekcji parafialnych i w innych sprawach [23 stycznia 1956 r.]

103. Dekret ogólny Kongregacji Obrzędów o odnowieniu
porządku nabożeństw podczas Wielkiego Tygodnia
Maxima Redemptionis Nostrae Misteria [10 lutego 1956 r.]

104. List pasterski bp. Jana Stepy o nowych obrzędach Wielkiego Tygodnia
[bez daty]

105. O Wielkopostnej Akcji Trzeźwości i Miłosierdzia, o kolędzie
i rekolekcjach parafialnych, o ofiarach z dyspens od postu
i inne komunikaty bp. Jana Stepy [14 lutego 1956 r.]

106. List bp. Jana Stepy do kapłanów na Wielkanoc [1 kwietnia 1956 r.]

107. Zarządzenia bp. Jana Stepy w związku z Rokiem Królowej Polski
i różne komunikaty [12 kwietnia 1956 r.]

108. Zarządzenia bp. Jana Stepy w sprawie małżeństw zawieranych
w Niemczech, rekolekcji dla kapłanów, egzaminów księży wikariuszy
i w innych sprawach [25 czerwca 1956 r.]

109. List bp. Jana Stepy do rodziców na rozpoczęcie
roku szkolnego 1956/1957 [2 września 1956 r.]

110. O Niedzieli Kapłańskiej, seminaristicum za rok szkolny 1956/1957
w sprawach szkolnych, stanowym ślubowaniu jasnogórskim
i inne komunikaty bp. Jana Stepy [17 września 1956 r.]

111. List pasterski bp. Jana Stepy na Niedzielę Kapłańską
[21 października 1956 r.]

112. List bp Jana Stepy do młodzieży [18 listopada 1956 r.]

113. List bp. Jana Stepy do kapłanów w nowej sytuacji politycznej,
komunikaty o 100. rocznicy rozszerzenia Kultu Najświętszego Serca
Pana Jezusa na cały świat katolicki i o obchodach 700. rocznicy śmierci
św. Jacka [21 listopada 1956 r.]

114. Odezwa bp. Jana Stepy do kapłanów, rodziców i młodzieży szkolnej,
oraz list Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie powrotu
nauki religii do szkół [12 grudnia 1956 r.]

115. List bp. Jana Stepy do kapłanów na Boże Narodzenie
[24 grudnia 1956 r.]

Indeks osobowy