DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ. Świadkowie wiary Zobacz większe

DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ. Świadkowie wiary Tom 6

Nowy

Anna Gąsior (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Dzieje Diecezji Tarnowskiej
: Książki

45,00 zł

Opis

Kolejny tom Dziejów diecezji tarnowskiej poświęcono świadkom zamysłu Bożego w dziejach, którzy w głosie sumienia i nauczania kościelnego odczytali Boży zamysł, starając się go kontynuować na swoją miarę i w okolicznościach swojego życia. Możemy w nim znaleźć m.in. życiorysy kapłanów, osób konsekrowanych, żołnierzy czy arystokracji. W ten sposób dzieje ludzkie stały się dziejami Bożymi i świętymi.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-532-3
rok wydania 2018
ilość stron 506
format B5

Spis treści

Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski,
Otwartość na historię Kościoła. Wprowadzenie


ks. Janusz Królikowski
Kazania wygłoszone na pogrzebach biskupów tarnowskich Józefa Alojzego Pukalskiego i Ignacego Łobosa


ks. Krzysztof Kamieński
Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w świetle Schematyzmu z 1880 roku


ks. Piotr Pasek
Ks. Józef Bąba – założyciel Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie


Katarzyna Trojan
Duszpasterz emigrantów, nauczyciel patriotyzmu, męczennik Auschwitz – ks. Józef Paciorek (1903-1942)


ks. Piotr Pasek
Ks. Władysław Smoleń – duszpasterz, muzealnik i uczony


ks. Kazimierz Talarek
Proboszczowie parafii Tylicz: ksiądz Władysław Kowalczyk i ksiądz Józef Dryja


Agnieszka Jakubek
„Kiedy się kocha, nie czuje się ciężaru i nie liczy się ofiar” – działalność ks. Jana Bochenka proboszcza tarnowskiej katedry podczas okupacji hitlerowskiej


Katarzyna Mikos
Jałmużnik miasta Tarnowa – ks. Michał Rec (1873-1958)


ks. Józef Stala
Wyjaśniał Słowo w napisanym i wielokrotnie wydawanym katechizmie – s. mgr lic. Edward Lazarowicz


ks. Robert Kantor
Wykładowcy prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie


Paweł Glugla
Ksiądz dr Józef Gaworzewski CM i jego wspomnienia z pracy w Tarnowie w latach 1917-1919


ks. Kazimierz Talarek
Kary nakładane na kapłanów diecezji tarnowskiej za niezastosowanie się do przepisów państwowych odnośnie do nauczania religii w latach 1961-1963


ks. Kazimierz Talarek
Starania o zezwolenie na budowę kościoła i plebanii w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu-Osiedlu


ks. Kazimierz Fąfara
Alumni – żołnierze Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (1963-1980)


ks. Stanisław Świątek
Boże Narodzenie w rodzinie Józefiny i Antoniego Ledóchowskich


ks. Stanisław Świątek
Kult Matki Bożej w rodzinie Józefiny i Antoniego Ledóchowskich


ks. Ryszard Banach
Major Henryk Sucharski jest godny pamięci


Agnieszka Jakubek
„Zginął, bo był dobrym Polakiem…”. Marian Styliński: legionista, współtwórca tarnowskiej niepodległości, burmistrz Tuchowa, więzień Auschwitz


Katarzyna Trojan
„Aniołem nam była opiekuńczym…” – Helena z Reyów księżna Jabłonowska


ks. Janusz Królikowski
Modlitewnik dla młodzieży autorstwa błogosławionego ks. Romana Sitki


ks. Krzysztof Czermak
25 lat posługi tarnowskich fideidonistów w Peru


ks. Henryk Szmulewicz
Obrona wiary wobec współczesnych zagrożeń – głos IV Synodu Diecezji Tarnowskiej (1982-1986)


Bogusław Andrzej Baczyński, Maria Nowrotek
Panny Szkotki w tarnowskim klasztorze „Przewielebnych Panien Zakonnych Pokutuiących Trzeciego Zakonu S. O. Franciszka”


ks. Jakub Kuchta
Kult świętego Jakuba w diecezji tarnowskiej


ks. Piotr Drewniak
Niezrealizowane projekty kościołów autorstwa Jana Sas Zubrzyckiego (1860-1935)