DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ Memoriae Ecclesiae custos Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w  ... Tom 3 Zobacz większe

DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ Memoriae Ecclesiae custos Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w ... Tom 3

Nowy

ks. Antoni Żurek

: Dzieje Diecezji Tarnowskiej
: Książki

44,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-144-8
rok wydania 2013
ilość stron 440
format B5
oprawa miękka

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego

Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJP II

Ksiądz dr Ryszard Banach
Szkic z życia i działalności naukowo-dydaktycznej

Wykaz publikacjiKOŚCIÓŁ POWSZECHNYKs. Tomasz Rozkrut, UPJP II
Sądownictwo kościelne do Dekretu Gracjana (syntetyczne spojrzenie historyczno-prawne)

Ks. Jerzy Jurkiewicz, WT Tarnów
Rola świeckich w starożytności chrześcijańskiej

Ks. Robert Biel
Problemy laikatu w dobie PRL

Ks. Józef Młyński, WSR – UKSW Warszawa
Caritas – instytucjonalna forma wsparcia społecznego rodziny – tło historyczne

Ludwik Grzebień SJ
Początki duszpasterstwa wśród Polonii australijskiej w XIX wieku

Ks. Stanisław Ludwik Piech
Posługa duszpasterska księży studentów wśród Polonii wiedeńskiej (1829-1918)

Anna Gąsior
Relacje państwo – Kościół w liście biskupów Austrii do wiernych z 1849 roku

Ks. Bolesław Margański
Liturgiczne formy kultu Matki Bożej Fatimskiej

Janusz Zbudniewek zp, Warszawa
Żywot św. Stanisława Biskupa, patrona Polski w opinii historyków i wyzwań liberalnych „elit”

Ks. Tomasz Moskal
Księgozbiór parafii w Ruszkowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku

Anzelm Janusz Szteinke OFM
O. Zenon Franciszek Jagielski OFM (1869-1946) i jego kronikarskie zapiski

Ks. Wojciech Gałda
Duchowa droga życia Hansa Ursa von Balthasara w latach 1905-1939KOŚCIÓŁ TARNOWSKIKs. Janusz Królikowski, WT Tarnów
Helena z Potockich Morsztynowa – wyjątkowa kobieta staropolska i dobrodziejka Kościoła

Jarosław Kawa
Krótka historia wrażliwości – o. Henryk Pagiewski (1930-2000)

Ks. Władysław Szewczyk, UKSW Warszawa, WT Tarnów
„Zakwitnij tam, gdzie Cię Bóg posadzi” Wspomnienie o księdzu Bronisławie Rybie (1915-1995)

Renata Hopek
Duchowość księdza Jana Marszałka

Tomasz Łukasz Sidorowicz
Ksiądz Jan Paciorek – katecheta, pedagog i kapelan Sług Jezusa w Tarnowie

Dorota Adwent
Maciej Suwada – nauczyciel, publicysta i męczennik

Mirosław Drogoś
Ksiądz Jacek Michalik – budowniczy kościoła w Ciężkowicach

Ks. Damian Kurek
Duszpasterze parafii Tymbark w latach 1918-1987

Ks. Robert Kantor, WT Tarnów
Dobra materialne Kościoła tarnowskiego w uchwałach obowiązującego synodu

Ks. Leszek Rojowski, WT Tarnów
Parafialna rada duszpasterska w diecezji tarnowskiej: od IV Synodu Diecezji Tarnowskiej po aktualne ukształtowanie

Ks. Marek Podgórski
Kapituła Katedralna w Tarnowie w latach 1918-1933

Ks. Antoni Żurek
Specyfika Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie

Ks. Józef Stala. WT Tarnów
Udział studentów WTST w programie „Erasmus” w kontekście 5 lat korzystania przez UPJP II z Karty Uczelni „Erasmusa”

Józef Orłowski
Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Siedliskach koło Bobowej

Ks. Łukasz Bochenek
Powstanie parafii w Niedomicach

Agnieszka Korzeń
Drewniany kościół w Staszkówce

Ks. Mateusz Gurbisz
Parafia Rożnowice w strukturach Kościoła na przestrzeni dziejów

Ks. Stanisław Tokarski
Zarys dziejów szkolnictwa na terenie parafii Wojakowa

Ks. Rafał Budzik,
Józefińskie kasaty instytucji kościelnych i obiektów sakralnych w Tarnowie

Ks. Jacek Soprych
Rabacja galicyjska 1846 roku w parafii Dobrków i okolicy

Stanisław Barczyk
Dieicezja tarnowska jako ofiara represji po wystąpieniach narodowych w XIX wieku

Ks. Marek Kluz
Troska biskupa Jerzego Ablewicza o rozwój kultu maryjnego w diecezji tarnowskiej

Ks. Krzysztof Czermak
Rys historyczny i aktualny stan misji prowadzonych przez Kościół tarnowski w 40-lecie obecności jego misjonarzy Fidei donum w Republice Konga