KONSTYTUCJA APOSTOLSKA „Veritatis gaudium” o uniwersytetach i wydziałach kościelnych ZARZĄDZENIA WYKONAWCZE KONGREGACJI DS. EDUKACJI KATOLICKIEJ DLA WIERNEJ REALIZACJI KONSTYTUCJI APOSTOLSKIEJ VERITATIS GAUDIUM

Nowy

Papież Franciszek

: Dokumenty KEP
: Dokumenty Kościoła
: Książki

12,00 zł

Opis

Konstytucja apostolska Ojca Świętego Franciszka o uniwersytetach i wydziałach kościelnych Veritatis gaudium wpisuje się w wyrażone w posoborowym dekrecie o formacji kapłanów wezwanie do „wiernej i twórczej reformy studiów kościelnych”, będąc odpowiedzią na nowe potrzeby pastoralne i przemiany zachodzące w dzisiejszym świecie. We wstępie do dokumentu papież pisze o potrzebie ożywienia tych studiów „w kontekście nowego etapu misji Kościoła naznaczonej świadectwem radości, która wypływa ze spotkania z Jezusem i z głoszenia Jego Ewangelii”. Veritatis gaudium nowelizuje po prawie czterdziestu latach podobny dokument – konstytucję św. Jana Pawła II Sapientia Christiana z 1979 roku, która – jak podkreśla papież – „pozostaje w pełni ważna w swojej proroczej wizji i jasnych wytycznych”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-588-0
rok wydania 2018
tłumaczenie Tłumaczenie staraniem Konferencji Episkopatu Polski
ilość stron 98
format A5

Spis treści

WSTĘP


CZĘŚĆ PIERWSZA: PRZEPISY OGÓLNE


Tytuł I
Charakter oraz cel uniwersytetów i wydziałów kościelnych


Tytuł II
Wspólnota akademicka i jej zarząd


Tytuł III
Wykładowcy


Tytuł IV
Studenci


Tytuł V
Urzędnicy oraz pracownicy administracji i obsługi


Tytuł VI
Program studiów


Tytuł VII
Stopnie akademickie i inne tytuły


Tytuł VIII
Sprawy dydaktyczne


Tytuł IX
Sprawy ekonomiczne


Tytuł X
Planowanie i współpraca wydziałów


CZĘŚĆ DRUGA: PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE


Tytuł I
Wydział teologii


Tytuł II
Wydział prawa kanonicznego


Tytuł III
Wydział filozofii


Tytuł IV
Inne wydziały


PRZEPISY KOŃCOWE


ZAŁĄCZNIK I
Wstęp do Konstytucji Apostolskiej Sapientia christiana (1979)


ZARZĄDZENIA WYKONAWCZE KONGREGACJI DS. EDUKACJI KATOLICKIEJ DLA WIERNEJ REALIZACJI KONSTYTUCJI APOSTOLSKIEJ VERITATIS GAUDIUM


CZĘŚĆ PIERWSZA: PRZEPISY OGÓLNE


Tytuł I
Charakter oraz cel uniwersytetów i wydziałów kościelnych (konst. ap., art. 1-10)


Tytuł II
Wspólnota akademicka i jej zarząd (konst. ap., art. 11-21)


Tytuł III
Wykładowcy (konst. ap., art. 22-30)


Tytuł IV
Studenci (konst. ap., art. 31-35)


Tytuł V
Urzędnicy oraz pracownicy administracji i obsługi (konst. ap., art. 36)


Tytuł VI
Program studiów (konst. ap., art. 37-44)


Tytuł VII
Stopnie akademickie i inne tytuły (konst. ap., art. 45-52)


Tytuł VIII
Sprawy dydaktyczne (konst. ap., art. 53-56)


Tytuł IX
Sprawy ekonomiczne (konst. ap., art. 57-60)


Tytuł X
Planowanie i współpraca wydziałów (konst. ap., art. 61-67)


CZĘŚĆ DRUGA: PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE


Tytuł I
Wydział teologii (konst. ap., art. 69-76)


Tytuł II
Wydział prawa kanonicznego (konst. ap., art. 77-80)


Tytuł III
Wydział filozofii (konst. ap., art. 81-84)


Tytuł IV
Inne wydziały (konst. ap., art. 85-87)


ZAŁĄCZNIK I
do art. 7 Zarządzeń wykonawczych. Przepisy dotyczące sporządzenia statutów uniwersytetu lub wydziału


ZAŁĄCZNIK I
do art. 70 Zarządzeń wykonawczych. Sektory studiów kościelnych zgodnie z obecnym (rok 2017) porządkiem akademickim w Kościel