KSIĘGI HISTORYCZNE STAREGO TESTAMENTU Wprowadzenie - teologia - egzegeza wybranych tekstów Zobacz większe

KSIĘGI HISTORYCZNE STAREGO TESTAMENTU Wprowadzenie - teologia - egzegeza wybranych tekstów

Nowy

ks. Tadeusz Brzegowy

: Academica
: Biblistyka
: Książki

26,00 zł

Opis

Treścią opracowania jest tysiącletnia historia Narodu Wybranego od wejścia w posiadanie Ziemi Obiecanej (XIII w. przed Chr.) po powstanie machabejskie (II w. przed Chr.). Dla dzisiejszego czytelnika Biblii najważniejsze jest jej religijne przesłanie. Autor opracowania wnikliwie wgląda w motywy i posunięcia ludzi odpowiedzialnych za naród, jak też w zachowanie narodu, który urabiany przez proroków i doświadczenia dziejowe, stał się u progu Nowego Testamentu wyznawcą i odważnym obrońcą monoteizmu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733261-6-3
rok wydania 2008
ilość stron 312
format B5

Spis treści

Rozdział 1
DZIEŁO DEUTERONOMISTYCZNE
1 Definicja dzieła deuteronomistycznego
2 Nowsze spojrzenia na dtr historię
3 Źródła i ich opracowanie
4 Cel i orędzie dtr historii
4.1 Warstwa teologiczna dtr historii
4.2 Świątynia mieszkaniem Boga i miejscem modlitwy
4.3 Wezwanie do nawrócenia istotą kultu

Rozdział 2
KSIĘGA JOZUEGO
1 Tytuł księgi i jej bohater
2 Treść Księgi
3 Charakter literacki
4 Wartości religijne Księgi Jozuego
5 Tło historyczne podboju Kanaanu
5.1 Egipt
5.2 Ludy morza
5.3 Kanaan
6 Zajęcie Kanaanu w świetle współczesnej egzegezy
6.1 Trzy modele zasiedlenia
6.2 Osiedlenie na Południu
6.3 Osiedlenie w Transjordanii
6.4 Osiedlenie w Palestynie centralnej
6.5 Osiedlenie na Północy
6.6 Chronologia wydarzeń
7 Przejście przez Jordan (Joz 3,1 – 5,1)
7.1 Charakterystyka literacka
7.2 Przygotowanie do przejścia (Joz 3,1-13)
7.3 Przejście rzeki (Joz 3,14-17)
8 Zdobycie Jerycha (Joz 5,13 – 6,27)
8.1 Charakterystyka literacka
8.2 Egzegeza
8.3 Opowiadanie Joz 6 i archeologia
9 Zdobycie Aj (Joz 7,1 – 8,29)
9.1 Przebieg akcji
9.2 Problem archeologiczny
10 Zwycięstwo pod Gibeonem i cud słońca (Joz 10,1-27)
10.1 Rozwój wydarzenia
10.2 Cudowna interwencja Boga

Rozdział 3
KSIĘGA SĘDZIÓW
1 Sędziowie
2 Struktura księgi
3 Ramy czasowe
4 Sytuacja polityczna na początku okresu sędziów
5 Zwycięstwo Debory i Baraka (Sdz 4)
6 Pieśń Debory (Sdz 5,1-31)
6.1 Charakterystyka literacka
6.2 Egzegeza
7 Gedeon i jego syn Abimelek
8 Walki Samsona z Filistynami
9 Osiedlenie się Danitów na Północy (Sdz 17-18)

Rozdział 4
KSIĘGI 1-2 SAMUELA
1 Tytuł
2 Treść
3 Ustanowienie monarchii w Izraelu
3.1 Monarchia na starożytnym Wschodzie
3.2 Ustanowienie monarchii według Ksiąg Samuela
4 Ustanowienie Jerozolimy stolicą państwa
5 Przymierze z Domem Dawida (2 Sm 7,1-16)
5.1 Okoliczności wygłoszenia proroctwa
5.2 Egzegeza
5.3 Mesjanizm proroctwa Natana

Rozdział 5
KSIĘGI 1-2 KRÓLEWSKIE
1 Treść
2 Schemat literacki i źródła
3 Chronologia epoki monarchii izraelskiej

Rozdział 6
KSIĘGI 1-2 KRONIK
1 Dzieło kronikarskie
2 Czas powstania
3 Treść
4 Aspekty literackie
4.1 Źródła i sposób ich opracowania
4.2 Walor historyczny
4.3 Rodzaj literacki
5 Wizja kultu Bożego

Rozdział 7
ZNACZĄCE WYDARZENIA OKRESU MONARCHII
1 Salomon i jego dzieło
1.1 Wstąpienie na tron
1.2 Mądrość i potęga
1.3 Budowa Świątyni
1.4 Sytuacja w kraju pod koniec panowania Salomona (zagrożenia)
2 Podział Królestwa i skutki tego podziału
2.1 Bunt Jeroboama
2.2 Zgromadzenie w Sychem
2.3 Konsekwencje narodowo-polityczne podziału
2.4 Konsekwencje religijne
3 Dzieje Eliasza i Elizeusza
3.1 Charakter literacki podań o Eliaszu i Elizeuszu i ich stosunek do historii
3.2 Eliasz
3.3 Elizeusz
3.4 Znaczenie Eliasza i Elizeusza
4 Ostatnie dziesięciolecia Królestwa Izraela do upadku Samarii
5 Wybawienie Jerozolimy z opresji asyryjskiej.
6 Reforma religijna króla Jozjasza
7 Upadek Jerozolimy i niewola babilońska

Rozdział 8
KSIĘGI EZDRASZA I NEHEMIASZA
1 Rys historyczny
1.1 Powstanie imperium perskiego
1.2 Polityka Persów względem ludów podbitych
2 Tytuł, podział, miejsce w kanonie
3 Treść
4 Kompilatorski charakter dzieła i jego źródła
5 Dwujęzyczność Ksiąg Ezd-Ne
6 Autor
7 Wartość historyczna
8 Problem chronologiczny
8.1 Okres od Cyrusa do poświęcenia Świątyni
8.2 Powrót Nehemiasza i Ezdrasza do Jerozolimy
9 Twórcy odbudowy Izraela
10 Treści teologiczne
10.1 Bóg
10.2 Izrael
10.3 Prawo

Rozdział 9
LITERATURA HISTORYCZNO-DYDAKTYCZNA
1 Księga Rut
1.1 Tytuł i miejsce w kanonie
1.2 Treść
1.3 Autor i czas powstania
1.4 Rodzaj literacki
1.5 Cel i przesłanie religijne
2 Księga Judyty
2.1 Treść księgi
2.2 Historyczność Księgi Judyty
2.3 Teologia Księgi Judyty
3 Księga Tobiasza
3.1 Treść księgi
3.2 Gatunek literacki
3.3 Wartości teologiczne
4 Księga Estery
4.1 Treść księgi
4.2 Tekst księgi
4.3 Charakter i powstanie księgi
4.4 Teologia Księgi Estery

Rozdział 10
KSIĘGI MACHABEJSKIE
1 Rys historyczny
1.1 Aleksander Wielki
1.2 Następcy Aleksandra
1.3 Żydzi pod panowaniem Ptolemeuszy
1.4 Żydzi pod panowaniem Seleucydów
1.5 Hellenizm
1.6 Diaspora
2 Pierwsza Księga Machabejska
2.1 Tytuł
2.2 Treść
2.3 Autor
2.4 Język
2.5 Data kompozycji
2.6 Treści religijne
3 Druga Księga Machabejska
3.1 Tytuł 330
3.2 Treść księgi
3.3 Autor 332
3.4 Data powstania
3.5 Treści teologiczne

Wykaz skrótów bibliograficznych
Bibliografia uzupełniająca