NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA. Rozważania czerwcowe Zobacz większe

Najświętsze Serce Jezusa. Rozważania czerwcowe

Nowy

ks. Teodor Szarwark

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka, Czytanki czerwcowe
: Książki

16,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-658-0
rok wydania 2019
ilość stron 100
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


I. Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego


II. Serce Jezusa w łonie Dziewicy – Matki przez Ducha św. utworzone


III. Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone


IV. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu


V. Serce Jezusa, świątynio Boga


VI. Serce Jezusa, przybytku najwyższego


VII. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios


VIII. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości


IX. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico


X. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne


XI. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino


XII. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze


XIII. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich


XIV. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności


XV. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa


XVI. Serce Jezusa, w którym sobie ojciec bardzo upodobał


XVII. Serce Jezusa, z którego pełności wszyscyśmy otrzymali


XVIII. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata


XIX. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia


XX. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy cię wzywają


XXI. Serce Jezusa, źródło życia i świętości


XXII. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze


XXIII. Serce Jezusa, zelżywością napełnione


XXIV. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte


XXV. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne


XXVI. Serce Jezusa, włócznią przebite


XXVII. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy


XXVIII. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze


XXIX. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze


XXX. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników


XXXI. Serce Jezusa, zbawienie ufających w tobie


XXXII. Serce Jezusa, nadziejo w tobie umierających


XXXIII. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych