Stańmy przy Jezusowym krzyżu Kazania pasyjne i drogi krzyżowe

Nowy

ks. Teodor Szarwark

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka, Wielki Post
: Książki

14,00 zł

Opis

W najnowszym cyklu kazań pasyjnych i rozważań na nabożeństwa drogi krzyżowej ks. Teodor Szarwark odwołuje się do szacownej tradycji kaznodziejskiej, zmierzającej do uczynienia z wiernych naocznych świadków zbawczych wydarzeń. Dzięki zastosowaniu tej strategii uczestniczącej opowieść o męce i śmierci Zbawiciela staje się punktem wyjścia do postawienia szeregu pytań, na które musi sobie odpowiedzieć każdy, kto pretenduje do miana ucznia Jezusa Chrystusa. Daje o sobie znać w tym zbiorze materiałów wielkopostnych duże doświadczenie duszpasterskie ich autora.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-631-3
rok wydania 2019
ilość stron 112
format A5

Produkty powiązane

Spis treści

KAZANIA PASYJNE
I. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34)
II. „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43)
III. „Oto syn Twój. Oto Matka twoja” (J 19,26.27)
IV. „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15,34; Mt 27,46)
V. „Pragnę”. „Wykonało się!”(J 19,28.30)
VI. „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46)DROGI KRZYŻOWE
DROGA KRZYŻOWA (I)
DROGA KRZYŻOWA (II)
DROGA KRZYŻOWA (III)
DROGA KRZYŻOWA (IV)
DROGA KRZYŻOWA (V)
DROGA KRZYŻOWA (VI)
DROGA KRZYŻOWA (VII)