Maryjo, prowadź nas i wspieraj  w synodalnej pielgrzymce wiary. Rozważania na nabożeństwa październikowe Zobacz większe

Maryjo, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Rozważania na nabożeństwa październikowe

Nowy

ks. Jan Bartoszek (red.)

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka
: Książki

16,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-527-9
rok wydania 2017
ilość stron 164
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


Różaniec jako szczególna modlitwa za Kościół i jego posłannictwo w świecie


Kościół matką wszystkich wierzących w Chrystusa


Maryja Matką Kościoła świętego i Patronką Diecezji Tarnowskiej


Diecezja wspólnotą wiary i miłości dzieci Bożych


Biskup diecezjalny pasterzem powierzonego mu Ludu Bożego


Kapłani jako pierwsi współpracownicy biskupa w duszpasterskiej trosce o diecezję


Synod diecezjalny jako zaproszenie wszystkich do współodpowiedzialności za Kościół


Rodzina domowym Kościołem


Rodzice sługami życia i miłości


Rodzina szkołą służby Bogu, Ojczyźnie i ludziom


Troska o rodzinę zadaniem całej diecezji i każdej parafii


Dzieci radością i dumą Kościoła i Ojczyzny


Szkoła w służbie rodziny i społeczeństwa


Katecheza szkołą wiary i miłości Boga i bliźniego


Nauczyciele i wychowawcy jako prawdziwi świadkowie wiary


Młodzi nadzieją Kościoła i diecezji tarnowskiej


KSM – Gotowi służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie


Żyć i wzrastać we wspólnocie – Ruch Światło-Życie


We wspólnocie Dziewczęcej Służby Maryjnej


Modlitwa o właściwe rozeznanie powołania


Seminarium duchowne sercem diecezji


Świadkowie ewangelicznej drogi do świętości – życie konsekrowane w Kościele


Parafia – rodziną wszystkich parafian


Szacunek i wdzięczność wobec starszego pokolenia


Ubodzy skarbem Kościoła


Świątynia parafialna rodzinnym domem każdego parafianina


Dzieło misyjne zadaniem całej wspólnoty Kościoła


Kościół i diecezja potrzebują nowej ewangelizacji


Kościół wspólnotą wspólnot


Media w służbie ewangelizacji


Maryjo prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!