DZIELMY SIĘ SŁOWEM. Homilie na niedziele i święta od uroczystości Trójcy Przenajświętszej do uroczystości Chrystusa Króla Zobacz większe

Dzielmy się Słowem. Rok A, cz. 3 Homilie na niedziele i święta Część 3. Rok A

Nowy

ks. Jerzy Zoń (red.)

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka
: Książki

8,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-510-1
rok wydania 2017
ilość stron 150
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


Od uroczystości Trójcy Przenajświętszej
do uroczystości NMP Częstochowskiej

Ks. Jacek Słowik


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Miłość Trójjedynego Boga wyraża się w zachowywaniu nauki Chrystusa


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Prawda o Eucharystii objawieniem życia wiecznego


XI niedziela zwykła
Obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej


Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
„Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić” (Pwt 7,11)


Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Miłosierdzie objawia się jako podnoszenie w górę


XII niedziela zwykła
Kapłan wezwany jest do głoszenia Ewangelii światu i budowania Kościoła


Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Głównym zadaniem biskupów jest głoszenie Ewangelii i utwierdzanie ludzi w żywej wierze


XIII niedziela zwykła
Kapłaństwo urzędowe działa w imieniu całego Kościoła


XIV niedziela zwykła
Powołanie kapłańskie – darmowy dar Boga i odpowiedzialna wolność człowieka


XV niedziela zwykła
Kto słucha słowa i rozumie je, ten wydaje plon


XVI niedziela zwykła
Bóg łaski i miłosierdzia sądzi sprawiedliwie


XVII niedziela zwykła
Serce pełne rozsądku dla rozróżniania dobra i zła


Święto Przemienienia Pańskiego
Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości


XIX niedziela zwykła
Jezus objawił, że Bóg jest wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna


Wniebowzięcie NMP
Wniebowzięcie Maryi uprzedzeniem naszego zmartwychwstania


XX niedziela zwykła
Kościół głosi Ewangelię, by sama ludzkość stała się żywym uwielbieniem Boga


Uroczystość NMP Częstochowskiej
Przez tajemnicę Chrystusa jaśnieje w pełni na horyzoncie wiary Kościoła tajemnica Jego ziemskiej Matki


Od XXI niedzieli zwykłej
do uroczystości Chrystusa Króla

Ks. Zbigniew Wielgosz


XXI niedziela zwykła
Klucz do drzwi


XXII niedziela zwykła
Człowiek poddany próbie


Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Nie bój się przyjąć Maryi do siebie


XXIII niedziela zwykła
Obowiązek upominania


Święto Podwyższenia Krzyża
Znak naszego ocalenia


XXIV niedziela zwykła
Odpuść winę bliźniemu


XXV niedziela zwykła
Myśli moje nie są myślami waszymi


Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Zastępy aniołów służą Bogu


XXVI niedziela zwykła
Bóg nie chce śmierci grzesznika


XXVII niedziela zwykła
Pieśń o winnicy


XXVIII niedziela zwykła
Uczta mesjańska


XXIX niedziela zwykła
Ja jestem Panem i nie ma innego


XXX niedziela zwykła
Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych


Uroczystość Wszystkich Świętych
Wielki tłum zbawionych


Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Ujrzę dobroć Boga


XXXI niedziela zwykła
Strzeżcie się obłudy!


XXXII niedziela zwykła
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają


XXXIII niedziela zwykła
Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie


Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Chrystus zna swoje owce