TWARZ CHRYSTUSA. Kazania pasyjne

Nowy

ks. Teodor Szarwark

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka
: Książki

9,00 zł

Opis

Autor kazań pasyjnych w ich centrum stawia twarz Jezusa Chrystusa Cierpiącego, będącego wzorem do naśladowania dla wszystkich pokoleń Jego uczniów. Kaznodzieja, odwołując się do Ewangelii, jako podstawowego źródła swojego przepowiadania, uwzględnia aktualne problemy i potrzeby wiernych. O pasji opowiada jak o wydarzeniu, które wciąż się odbywa, a którego uczestnikiem i świadkiem może być każdy z nas.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-454-8
rok wydania 2016
ilość stron 46
format A5

Spis treści

1. Twarz Chrystusa pokryta krwawym potem


2. Twarz Chrystusa znieważona pocałunkiem Judasza


3. Twarz Chrystusa opluta i sponiewierana


4. Twarz Jezusowa w cieniu cierniowej korony


5. Twarz Chrystusa otarta chustą Weroniki


6. Twarz Chrystusa na krzyżu


7. Słowo krzyża