JA JESTEM Z WAMI Homilie na niedziele i święta Rok A

Nowy

ks. Teodor Szarwark

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka
: Książki

24,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-441-8
rok wydania 2016
ilość stron 206
format A5

Spis treści

I niedziela Adwentu
Czuwajcie!


II niedziela Adwentu
„Przygotujcie drogę Panu”
Adoracja – grudzień


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”


III niedziela Adwentu
„Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”


IV niedziela Adwentu
„Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami” 


Uroczystość Narodzenia Pańskiego
„A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga” 


Święto Świętego Szczepana
„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”


Święto Świętej Rodziny
Chrześcijańskie zasady życia rodzinnego


Zakończenie roku
Jak wykorzystałem dany mi czas?


Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Poczucie odpowiedzialności


Uroczystość Objawienia Pańskiego
„Upadli na twarz i złożyli Mu pokłon”


Niedziela Chrztu Pańskiego
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”


II niedziela zwykła
Lekcja modlitwy Jezusa


III niedziela zwykła
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”


IV niedziela zwykła
„Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”


Ofiarowanie Pańskie – Matki Bożej Gromnicznej
Świeca w rękach chrześcijanina


V niedziela zwykła
„Wy jesteście solą ziemi. (…) Wy jesteście światłem świata”
Adoracja – luty


VI niedziela zwykła
Odpowiedzialność za drugiego człowieka


VII niedziela zwykła
Nasz najlepszy lekarz


VIII niedziela zwykła
„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”


Środa Popielcowa
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”


I niedziela Wielkiego Postu
Kuszenie na pustyni
Adoracja – marzec


II niedziela Wielkiego Postu
Przemienienie Pańskie


III niedziela Wielkiego Postu
Dar życia nadprzyrodzonego


IV niedziela Wielkiego Postu
Dać świadectwo prawdzie


V niedziela Wielkiego Postu
Ja wciąż staram się wierzyć
Adoracja – kwiecień


Wielki Czwartek
Msza święta – dar Jezusowego Serca


Wielki Piątek
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”


Zmartwychwstanie Pańskie
Czy warto żyć?


Poniedziałek Wielkanocny
Zmartwychwstał, jak powiedział


Niedziela Miłosierdzia Bożego
Miłosierdzie Boże – dar i zobowiązanie


III niedziela wielkanocna
Umieć przyjąć łaskę


Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Maryja, Królowa naszej codzienności


IV niedziela wielkanocna
Tajemnica kapłaństwa
Adoracja – maj


V niedziela wielkanocna
Tajemnica nieba


VI niedziela wielkanocna
Duch Pocieszyciel


Wniebowstąpienie Pańskie
Niebo – cel naszej ziemskiej pielgrzymki


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Dziwne zaproszenie


Uroczystość NMP Matki Kościoła
Matka Kościoła


Uroczystość Najświętszej Trójcy
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego


Uroczystość Bożego Ciała
„O mój Jezu w Hostii skryty”


XI niedziela zwykła
Służyć Bogu i ludziom


XII niedziela zwykła
Prawda o piekle


Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła
Kim naprawdę jest papież?


XIII niedziela zwykła
Życie ludzkie jest historią krzyża
Adoracja – lipiec


XIV niedziela zwykła
Człowiek powinien wielbić i wysławiać Boga


XV niedziela zwykła
Jak słuchać Bożych słów, jak je przyjmować i jak z nimi współpracować?


XVI niedziela zwykła
Ludzie dobrzy i ludzie źli


XVII niedziela zwykła
Życie tymczasowe i życie wieczne


XVIII niedziela zwykła
Nikt od cierpienia nie ucieknie
Adoracja – sierpień


XIX niedziela zwykła
Świadek Chrystusa troszczy się o modlitwę


Wniebowzięcie Matki Bożej
Matka wszystkich ludzi


 XX niedziela zwykła
Umieć prosić z pokorą


XXI niedziela zwykła
Wyznawanie wiary w Chrystusa jest owocem otwarcia się na Boże objawienie


XXII niedziela zwykła
Na cierpienie trzeba patrzeć oczyma wiary
Adoracja – wrzesień


XXIII niedziela zwykła
Braterskie upomnienie


XXIV niedziela zwykła
Zawsze trzeba przebaczać


XXV niedziela zwykła
Człowiek, dopóki żyje na ziemi, ma szansę zbawienia


XXVI niedziela zwykła
W życiu liczą się najwięcej czyny, nie zaś słowa
Adoracja – październik


XXVII niedziela zwykła
Człowiek wewnętrzny


XXVIII niedziela zwykła
Na niebo trzeba zasłużyć


XXIX niedziela zwykła
Jakie życie, taka wiara


XXX niedziela zwykła
Które przykazanie jest największe?


Uroczystość Wszystkich Świętych
W domu Ojca


Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny
Życie zmienia się, ale się nie kończy


XXXI niedziela zwykła
Ostrzeżenie
Adoracja – listopad


XXXII niedziela zwykła
„Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny”


XXXIII niedziela zwykła
Umieć gospodarować kapitałem Bożym


Uroczystość Chrystusa Króla
Bratem jest każdy człowiek