Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Rozważania na nabożeństwa majowe Zobacz większe

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Rozważania na nabożeństwa majowe

Nowy

ks. Teodor Szarwark

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka, Czytanki majowe
: Książki

8,00 zł

Opis

Cykl majowych rozważań maryjnych, przygotowanych z okazji jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. Ich autor pokazuje, jak wielopłaszczyznowa jest polska pobożność maryjna. Stanowi ona nie tylko wyraz indywidualnego życia religijnego, ale także ważne spoiwo wspólnoty narodowej. Trudno sobie wręcz wyobrazić polską kulturę bez obecności w niej Bogarodzicy. Ks. Teodor Szarwark świadomy tego stanu rzeczy, sięgając po historyczne przykłady symbiozy maryjności i polskości, pokazuje jednocześnie, że również Polak XXI wieku tylko dzięki naśladownictwu Maryi będzie w stanie uporać się z nękającymi go problemami –w życiu osobistym, rodzinnym, społeczno-politycznym.

Więcej informacji

rok wydania 2016
ilość stron 86
format A5

Spis treści

1. MARYJO, KRÓLOWO POLSKI, JESTEM PRZY TOBIE


2. MARYJA W ROKU JUBILEUSZOWYM CHCE W PEŁNI PRZENIKNĄĆ NASZE ŻYCIE


3. CZAS JUBILEUSZOWY TO CZAS ZBLIŻENIA SIĘ DO CHRYSTUSA I JEGO MATKI


4. PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA


5. MARYJA I JEJ NIEUSTANNE DZIAŁANIE


6. MARYJA CZŁOWIEKIEM ZAWSZE WIERNYM BOGU


7. NASZE JUBILEUSZOWE ZOBOWIĄZANIA WOBEC MATKI BOŻEJ, KRÓLOWEJ POLSKI


8. MARYJA POŚREDNICZKĄ ŁASK


9. MARYJA WSTAWIA SIĘ ZA GRZESZNIKAMI


10. SKĄD BIERZE SIĘ NASZE ZAUFANIE DO MATKI BOŻEJ?


11. MARYJA MATKĄ POCZĘTEGO DZIECKA


12. MARYJA MATKĄ KOŚCIOŁA


13. MARYJA MATKĄ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY


14. CO KRYJE SERCE MATKI BOŻEJ


15. MEDALIK Z OBLICZEM MATKI BOŻEJ


16. KOGO MARYJA PRZEWYŻSZA SWOJĄ GODNOŚCIĄ?


17. PIELGRZYMOWANIE DO MATKI BOŻEJ


18. NASZE ZIEMSKIE ŻYCIE DROGĄ DO SZCZĘŚLIWEJ WIECZNOŚCI


19. MATKA BOŻA JAKO KRÓLOWA


20. MATKA BOŻA NA JASNEJ GÓRZE


21. MARYJA JEST Z NAMI I DLA NAS


22. JAK DOBRZE, ŻE ZNAMY IMIĘ MARYI


23. MARYJA NAJBLIŻSZĄ NAM OSOBĄ


24. JEDNA Z WIELU FORM CZCI MATKI BOŻEJ


25. CHRYSTUSOWA I NASZA MATKA


26. MARYJA I JEJ RADOSNA OFIARA DLA BOGA


27. NIEBO JEST DLA NAS


28. KIM JEST MARYJA W RODZINIE?


29. POSŁANNICTWO DOMU RODZINNEGO


30. MIŁOŚĆ MACIERZYŃSKA MARYI JEST OTWARTA NA DRUGICH


31. STARAJMY SIĘ BYĆ ZAWSZE BLISKO MARYI