DZIELMY SIĘ SŁOWEM. Rok B, cz 2 Rozważania wielkopostne, homilie na niedziele i święta  Zobacz większe

DZIELMY SIĘ SŁOWEM. Rok B, cz 2 Rozważania wielkopostne, homilie na niedziele i święta

Nowy

ks. Jerzy Zoń

: Biblioteka duszpasterza
: Książki

8,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-301-5
rok wydania 2015
ilość stron 182
format A5

Spis treści

Słowo wstępneROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE
Ks. Zbigniew WielgoszŚroda Popielcowa
Całym sercem

Czwartek po Popielcu
Prawdziwa pokuta

Piątek po Popielcu
Jest z nami Oblubieniec

Sobota po Popielcu
Jeśli…


Tydzień po I niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
„Ja jestem”

Wtorek
Słowo z mocą

Środa
Czterdzieści dni

Czwartek
Zbawienie w naszych rękach

Piątek
Przygoda z prawdą

Sobota
Wzajemność Boga


Tydzień po II niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Kim jest człowiek żyjący w grzechu?

Wtorek
Wódz

Środa
Kielich Jezusa

Czwartek
Co to jest szczęście?

Piątek
Drzwi i okna

Sobota
Ocean miłosierdzia


Tydzień po III niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Zawierzyć Bogu

Wtorek
W środku ognia

Środa
Czy znamy przykazania?

Czwartek
Słuchać Boga

Piątek
Sens powrotu

Sobota
Miłość i ofiara


Tydzień po IV niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Wszystko nowe

Wtorek
Żywa woda

Środa
Most między światami

Czwartek
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
Józef niedomknięty

Piątek
Obudzeni ze snu

Sobota
Oswojony Baranek


Tydzień po V niedzieli Wielkiego Postu

Poniedziałek
Pasterz dla wszystkich

Wtorek
Podjąć ryzyko wiary

Środa
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
„Tak, tak; nie, nie”

Czwartek
Uprzedzająca miłość

Piątek
Ostatnie słowo

Sobota
Zebrać w jedno


Wielki Tydzień

Wielki Poniedziałek
Poszukiwać śladów Jezusa

Wielki Wtorek
Dla zbawienia wielu

Wielka Środa
„Oto słowo Pańskie”HOMILIE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA
NA WIELKI POST I OKRES WIELKANOCNY
Ks. Jacek SłowikŚroda Popielcowa
„Nawróćcie się do Pana Boga waszego!”

I niedziela Wielkiego Postu
„Nawrócenie – oddaleniem się od grzechu i zwróceniem się
do Boga żyjącego, do Boga przymierza”

II niedziela Wielkiego Postu
„Bóg wybiera Abrahama, aby uczynić go
«ojcem mnóstwa narodów»”

III niedziela Wielkiego Postu
Przykazania Boże fundamentem nawrócenia
do Pana Boga naszego

IV niedziela Wielkiego Postu
Świadomość współczesnych nieprawości i konieczności
walki z nimi jako niezbędny wymiar nawrócenia

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
„Józef, powiernik i współpracownik opatrznościowej
tajemnicy Bożej”

V niedziela Wielkiego Postu
„Nowe Przymierze wypełnieniem odwiecznego zamysłu
Boga, by ludzie stali się na wzór obrazu Jego syna”

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
„Bez miłości Boga człowiek znajdzie się w sytuacji,
w której dalej żyć nie może, choćby opływał
we wszelkie ziemskie dostatki”

Niedziela Palmowa
„Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym”

Wielki Czwartek
„W sakramencie ołtarza Pan przychodzi do człowieka,
stworzonego na obraz i podobieństwo Boże,
stając się jego towarzyszem w drodze”

Wielki Piątek
„Historia nie kończy się w grobie, ale w grobie wybucha:
Tak obiecał Jezus, tak się stało i stanie!”

Wigilia Paschalna
„Abyśmy z całego serca i z całej duszy wysławiali
niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego,
oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa,
naszego Pana”

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
„Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”

Poniedziałek Wielkanocny
„Ostatnie słowo nie należy już do śmierci,
lecz do życia!”

II niedziela wielkanocna
„Kto ma nadzieję, żyje inaczej; zostało
mu dane nowe życie”

III niedziela wielkanocna
„Być chrześcijaninem znaczy przyjmować
świadectwo apostołów”

Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski
„Wierność człowiekowi wymaga wierności prawdzie”

IV niedziela wielkanocna
Niedziela Dobrego Pasterza
„Budowanie ludzkiego zbawienia może opierać się
jedynie na Chrystusie”

V niedziela wielkanocna
„Tylko objawienie Jezusa Chrystusa wprowadza
w naszą historię prawdę uniwersalną i ostateczną,
która pobudza ludzki umysł, by nigdy się
nie zatrzymywał”

Uroczystość NMP Królowej Polski,
głównej patronki Polski
„Bóg jest silniejszy od smoka, zwycięża miłość,
a nie egoizm”

Uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski
„Czuwać to znaczy mieć wyostrzoną świadomość wartości,
jakie zawierają się w życiu każdego człowieka”

VI niedziela wielkanocna
Powołanie pogan do Kościoła znakiem powszechności
Nowego Przymierza

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
„Przekazywanie wiary chrześcijańskiej jest
przede wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa,
by prowadzić do wiary w Niego”

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
„Uradowali się na widok Pana”