ROK WIARY WIARA DZIEŁEM BOGA I CZŁOWIEKA Rozważania dla dorosłych Zobacz większe

ROK WIARY WIARA DZIEŁEM BOGA I CZŁOWIEKA Rozważania dla dorosłych

Nowy

ks. Teodor Szarwark

: Biblioteka duszpasterza
: Książki

24,00 zł

Opis

Wiara dla nas, chrześcijan, jest źródłem pokoju i radości. Troszcząc się o naszą wiarę, dbamy o całe swoje życie zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Ten zbiór rozważań – jedna z kilku publikacji ks. Teodora Szarwarka przygotowanych na zbliżający się Rok Wiary – jest szerokim spojrzeniem na wiarę w świetle wielu zagadnień, m.in.: istnienia Boga, Objawienia Bożego, opatrzności, duszy ludzkiej, świętych, Kościoła, sakramentów. Te „rekolekcje” – jak można by nazwać tę publikację – służą odnowieniu i umocnieniu naszej wiary, tak często dziś wystawianej na próbę i wręcz wyśmiewanej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-086-1
rok wydania 2012
ilość stron 262
format A5

Spis treści

1. ŚWIATOPOGLĄD KATOLICKI

2. SKĄD WIEM, ŻE BÓG ISTNIEJE?

3. KIM JEST BÓG?

4. RELIGIA I JEJ ZNACZENIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA

5. OBJAWIENIE BOŻE

6. ŹRÓDŁA OBJAWIENIA BOŻEGO

7. WIARA I DROGA DO NIEJ

8. PRZYCZYNY NIEWIARY

9. PRZYCZYNY WIARY C.D.

10. ŚWIAT – DZIEŁO BOŻE

11. OPATRZNOŚĆ BOŻA

12. NIEWIDZIALNY ŚWIAT DUCHÓW

13. CZŁOWIEK – BOŻE ARCYDZIEŁO

14. „CHCĘ ŻYĆ WIECZNIE”. NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY LUDZKIEJ

15. NAJWIĘKSZA TRAGEDIA LUDZKOŚCI – GRZECH PIERWORODNY

16. CHRYSTUS BOGIEM CZY TYLKO GENIALNYM CZŁOWIEKIEM?

17. CUDA CHRYSTUSA PANA A DZISIEJSZA TECHNIKA

18. CHRYSTUS ZBAWCĄ LUDZKOŚCI

19. WIELKOŚĆ I ROLA MATKI BOŻEJ

20. PO CO MI KOŚCIÓŁ?

21. PO CZYM POZNAJEMY PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY?

22. ZASŁUGI KOŚCIOŁA W DZIEDZINIE KULTURALNEJ I SPOŁECZNEJ

23. ŚWIĘTYCH OBCOWANIE

24. STAN PEŁNEGO SZCZĘŚCIA – NIEBO

25. SPRAWIEDLIWOŚĆ CZY MIŁOŚĆ BOŻA STWORZYŁA PIEKŁO?

26. „CZY SAM MOGĘ SIĘ ZBAWIĆ?” PORZĄDEK NADPRZYRODZONY – ŁASKA BOŻA

27. ŹRÓDŁA ŁASKI BOŻEJ

28. POWRÓT DO OJCA – SAKRAMENT POKUTY

29. TWOJA NIEDZIELNA MSZA ŚW.

30. POKARM PIELGRZYMÓW – KOMUNIA ŚWIĘTA

31. OFIARA CHRYSTUSA I MÓJ W NIEJ UDZIAŁ

32. PARAFIA – MOJA DUCHOWA RODZINA