CZŁOWIEK WOBEC POMOCY... Zarys pracy socjalnej Zobacz większe

CZŁOWIEK WOBEC POMOCY... Zarys pracy socjalnej

Nowy

ks. Józef Młyński

: Academica
: Książki

28,00 zł

Opis

Niniejsza publikacja poświęcona jest pracy socjalnej, która ma na celu pomoc ludziom w ich społecznym zagubieniu. Współczesny człowiek pogrążony w takich zjawiskach, jak narkomania, alkoholizm, przestępczość, chuligaństwo, choroby umysłowe itp., nie potrafi znaleźć odpowiedniego antidotum czy zapewnić sobie odpowiedniej profilaktyki. Pomóc może mu jedynie drugi człowiek, fachowiec – pracownik socjalny. Książka opisuje, jakimi metodami posługuje się pomoc socjalna, by w profesjonalny i nie jednorazowy, ale ciągły sposób pomagać osobom, które tego potrzebują.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733283-8-9
rok wydania 2010
ilość stron 248
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

CZŁOWIEK WOBEC POMOCY... Zarys pracy socjalnej

CZŁOWIEK WOBEC POMOCY... Zarys pracy socjalnej

Spis treści

ZAMIAST WSTĘPU

ROZDZIAŁ I
PRACA SOCJALNA ORAZ HISTORYCZNE ASPEKTY JEJ POWSTAWANIA
1. Z historii pracy socjalnej
2. Z historii pomocy społecznej
3. Praca socjalna a pomoc społeczna
4. Praca socjalna – próba definicji

ROZDZIAŁ II
PRACA SOCJALNA UNAUKOWIONĄ TEORIĄ
1. Miejsce teorii pracy socjalnej w nauce
1.1. Praca socjalna jako nauka
1.2. Metody pracy socjalnej
2. Praca socjalna wśród innych nauk
2.1. Socjologia a praca socjalna
2.2. Psychiatria a praca socjalna
2.3. Psychologia a praca socjalna
2.4. Pedagogika a praca socjalna
2.5. Doradztwo a praca socjalna
3. Typy badań w pracy socjalnej

ROZDZIAŁ III
PRACA SOCJALNA I JEJ KOMPONENTY
1. Wstępne założenia, cele i zadania pracownika socjalnego
2. Charakterystyczne cechy pracy socjalnej
3. Formy pracy socjalnej
4. Podstawowe funkcje pracy socjalnej
5. Praca socjalna we współczesnym świecie

ROZDZIAŁ IV
ZAGADNIENIA SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA W PRACY SOCJALNEJ
1. Problemy społecznego funkcjonowania
2. Definicja społecznego funkcjonowania
3. Problem deprywacji społecznej
3.1. Definicja
3.2. Komponenty deprywacji społecznej
3.3. Rodzaje deprywacji społecznej

ROZDZIAŁ V
POTRÓJNY WYMIAR PRACY SOCJALNEJ W KONKRETNYCH UWARUNKOWANIACH
1. Praktyka pracy socjalnej z jednostkami
1.1. Z historii pracy z przypadkiem
1.2. Definicja pracy z przypadkiem
1.3. Wartości i cele
1.4. Metody pracy z przypadkiem
1.5. Procesy pracy z przypadkiem
2. Praktyka pracy socjalnej z grupą
2.1. Geneza pracy z grupą
2.2. Definicja pracy z grupą
2.3. Cele i zasady pracy z grupą
2.4. Modele pracy z grupą
3. Praktyka pracy socjalnej ze społecznością
3.1. Historyczne uwarunkowania
3.2. Przesłanki i zasady organizacji społeczności
3.3. Cele organizacji społeczności
3.4. Metoda organizacji społeczności
3.5. Procesy i techniki pracy ze społecznością

ROZDZIAŁ VI
ZAGADNIENIA ADMINISTRACJI I PROCESÓW POKREWNYCH W PRACY SOCJALNEJ
1. Administracja
1.1. Z historii administracji
1.2. Administracja – próba definicji
1.3. Zasady i założenia administracji
1.4. Komponenty – składniki administracji
2. Biurokratyczny charakter działania pracy socjalnej

ROZDZIAŁ VII
ŚWIADCZENIA PRACY SOCJALNEJ W GRUPACH I INSTYTUCJACH
1. Świadczenia pracy socjalnej w różnych grupach
1.1. Na rzecz zdrowia psychicznego
1.2. Na rzecz służby zdrowia
1.3. Na rzecz osób starszych
1.4. Na rzecz osób uzależnionych
2. Świadczenia pracy socjalnej w instytucjach
2.1. Praca socjalna w rodzinie
2.2. Praca socjalna w szkole

ROZDZIAŁ VIII
PRACOWNIK SOCJALNY DZISIAJ
1. Osobowość – cechy
2. Wartości
3. Odpowiedzialność etyczna
4. Zawód

NA ZAKOŃCZENIE

DO POCZYTANIA 

DODATEK

BIBLIOGRAFIA