LISTY APOSTOŁA PAWŁA. Wprowadzenie i omówienie. Część II Zobacz większe

LISTY APOSTOŁA PAWŁA. Wprowadzenie i omówienie. Część II

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Academica
: Książki

30,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-373-2
rok wydania 2015
ilość stron 308
format B5

Spis treści

„Kto jesteśœ, Panie?


Rozdział 1
LIST DO RZYMIAN


Zagadnienia historyczno-literackie
1. Rzym i chrześcijaństwo w Rzymie
2. Autentyczność listu i jego jedność literacka
3. Okoliczności powstania listu
4. Data i miejsce powstania listu
5. Powody napisania listu
6. Struktura listu


Analiza egzegetyczna
Główne tematy teologiczne Listu do Rzymian
Apendyks
Usprawiedliwienie według apostoła Pawła i Listu św. Jakuba


Rozdział 2
LIST DO KOLOSAN


Zagadnienia historyczno-literackie
1. Kolosy i wspólnota chrześcijańska w Kolosach
2. Autorstwo listu
3. Data i miejsce powstania listu
4. Okoliczności powstania listu
5. Struktura listu


Analiza egzegetyczna
Główne tematy teologiczne Listu do Kolosan


Rozdział 3
LIST DO FILEMONA


Zagadnienia historyczno-literackie
1. Adresaci pisma
2. Autorstwo listu
3. Data i miejsce powstania listu
4. Okoliczności powstania listu
5. Struktura literacka listu


Analiza egzegetyczna
Główne tematy teologiczne Listu do Filemona


Rozdział 4
LIST DO EFEZJAN


Zagadnienia historyczno-literackie
1. Efez
2. Chrześcijaństwo w Efezie
3. Adresaci pisma
4. Autorstwo listu
5. List do Efezjan a List do Kolosan
6. Czas i miejsce powstania listu
7. Okoliczności powstania listu
8. Forma i struktura listu


Analiza egzegetyczna
Główne tematy teologiczne Listu do Efezjan


Rozdział 5
LISTY PASTERSKIE


Zagadnienia historyczno-literackie
1. Listy pasterskie
2. Historyczne tło powstania listów pasterskich
3. Autorstwo listów pasterskich
4. Czas i miejsce powstania listów pasterskich
5. Adresaci listów pasterskich
6. Tymoteusz – umiłowany uczeń apostoła Pawła
7. Tytus – szczególny towarzysz Pawła Apostoła


List do Tytusa
1. Struktura
2. Analiza egegetyczna


Pierwszy List do Tymoteusza
1. Struktura
2. Analiza egegetyczna


Drugi List do Tymoteusza
1. Struktura
2. Analiza egegetyczna


Główne tematy teologiczne listów pasterskich


Rozdział 6
LIST DO HEBRAJCZYKÓW


Zagadnienia historyczno-literackie
1. Kwestia autorstwa listu
2. Barnaba („Syn Pocieszenia”) czy Łukasz?
3. Adresaci pisma
4. Czas i miejsce powstania listu
5. Okoliczności powstania listu
6. Rodzaj literacki i struktura


Analiza egzegetyczna


Główne tematy teologiczne Listu do Hebrajczyków


Bibliografia wybrana