LISTY APOSTOŁA PAWŁA Wprowadzenie i omówienie Część I Zobacz większe

LISTY APOSTOŁA PAWŁA Wprowadzenie i omówienie Część I

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Academica
: Książki

28,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-200-1
rok wydania 2013
ilość stron 252
format B5

Spis treści

„Paweł według danej mu mądrości napisał do was” (2 P 3,15)

Wprowadzenie do pism Apostoła Narodów
1. Pisma Apostoła
2. Litterae i epistola
3. Paweł – autor listów
4. Struktura listów
5. Język listów
6. Znaczenie listów Pawła Apostoła

Pierwszy List do Tesaloniczan
I. Zagadnienia literacko-historyczne
1. Autor i kwestia jedności listu
2. Tesalonika
3. Okoliczności powstania pisma
4. Struktura listu
II. Analiza egzegetyczna
III. Główne tematy teologiczne Pierwszego Listu do Tesaloniczan

Drugi List do Tesaloniczan
I. Zagadnienia literacko-historyczne
1. Kwestia autorstwa Drugiego Listu do Tesaloniczan
2. Argumenty za bezpośrednim autorstwem Pawła
3. Czas powstania listu
4. Cel napisania listu
5. Struktura listu
II. Analiza egzegetyczna
III. Główne tematy teologiczne Drugiego Listu do Tesaloniczan

List do Galatów
I. Zagadnienia literacko-historyczne
1. Autorstwo listu
2. Adresaci listu
3. Czas i miejsce powstania listu
4. Okoliczności powstania pisma
5. Struktura listu
II. Analiza egzegetyczna
III. Główne tematy teologiczne Listu do Galatów

List do Filipian
I. Zagadnienia literacko-historyczne
1. Autorstwo listu i jego integralność
2. Filippi
3. Kościół w Filippi
4. Czas i miejsce powstania listu
5. Struktura listu
II. Analiza egzegetyczna
III. Główne tematy teologiczne Listu do Filipian

Pierwszy List do Koryntian
I. Zagadnienia literacko-historyczne
1. Korynt
2. Kościół w Koryncie
3. Okoliczności powstania listu
4. Czas powstania listu
5. Struktura listu
II. Analiza egzegetyczna
III. Główne tematy teologiczne Pierwszego Listu do Koryntian

Drugi List do Koryntian
I. Zagadnienia literacko-historyczne
1. Okoliczności powstania listu
2. Tak zwany List we łzach
3. Jedność literacka Drugiego Listu do Koryntian
4. Miejsce i czas powstania listu
5. Struktura listu
II. Analiza egzegetyczna
III. Główne tematy teologiczne Drugiego Listu do Koryntian

Bibliografia