W ojczyźnie Jezusa Zobacz większe

W ojczyźnie Jezusa Mały przewodnik po Ziemi Świętej

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Książki, Zapowiedzi

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-552-1
rok wydania 2017
ilość stron 124
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

W ojczyźnie Jezusa

W ojczyźnie Jezusa

Spis treści

Wstęp     


I. Kilka słów na początek     


II. Szukając śladów Jezusa     

„Gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego” (Ga 4,4)
Nazaret     
Ain Karem     
Betlejem     
Jerycho     
Drzewo Zacheusza     
Góra Kuszenia     
Miejsce chrztu Jezusa     
Morze Martwe     
Pustynia Judzka     
Qumran     
Wadi al-Qelt i klasztor św. Jerzego     

„Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą” (Mk 1,14)
Galilea     
Kana Galilejska     
Jezioro Galilejskie     
Kafarnaum     
Góra Błogosławieństw     
Tabgha     
Kościół Rozmnożenia Chleba     
Kościół Prymatu św. Piotra     
Góra Tabor     
Cezarea Filipowa     
Jordan     

„Gdy dopełniła się czas Jego wzięcia z tego świata,
postanowił udać się do Jerozolimy” (Łk 9,51)
Judea     
Góra Oliwna     
Betania     
Betfage     
Miejsce wniebowstąpienia     
Pater Noster     
Dominus Flevit     
Getsemani     
Grota Pojmania     
Dolina Cedronu i Gehenny     
Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej     
Sadzawka Siloe     
Jerozolima     
Góra Syjon     
Wieczernik     
Kościół Zaśnięcia NMP     
Kościół św. Piotra (In Gallicantu)     
W murach Starego Miasta     
Kościół św. Anny i sadzawka Bethesda     
Lithostrotos     
Droga Krzyżowa     
Bazylika Bożego Grobu     
„Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48)
Emaus     
Równina Nadmorska     
Jafa     
Cezarea Nadmorska     
Karmel     


III. Ziemia Święta – geograficzno-przyrodnicze ABC

Ziemia Święta     
Równina Nadmorska     
Galilea     
Samaria     
Judea     
Ngeb     
Rów Jordański – od źródeł Jordanu po Morze Martwe     
Zajordania     
Klimat, fauna i flora Ziemi Świętej     

Propozycje bibliograficzne     

Informacje o Trinity